Diskografia

Lutosławski, Saint-Saëns, Ferenczy

Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy

Hevhetia, HV 0180-2-331 (2018)

„LALULA“

Komorná vokálna tvorba Ilju Zeljenku

Ilja Zeljenka

REAL MUSIC HOUSE 2939-025-2 (2018)

Ivan Parík

Sonáty pre sólové nástroje

Sonáty pre sólové nástroje pre flautu, klavír, violončelo, husle, violončelo a mg pás, hoboj, klarinet, trúbku, fagot a violu.

Music Fund, SF00942131 (2016)

Néo-classicisme

Rozmanité podoby parížskeho neoklasicizmu

A. Casella, H. Villa – Lobos, G. Auric, B. Martinů, A. Albrecht, A. Moyzes / arr. I. Buffa, A. Tansman

Hevhetia, HV 0095-2-331 (2015)

Schönberg, Albrecht, Hindemith

Tri kľúčové diela „komornej symfónie“

A. Schönberg, A. Albrecht, P. Hindemith

Hevhetia, HV 0069-2-331 (2013)

Sergej Kopčák

Posledné slová

Posledný projekt legendárneho basistu Sergeja Kopčáka s novými dielami.

I. Zeljenka, M. Bázlik, V. Bokes, R. Berger

Music Centre, HC 10035 (2012)

Cantico delle Creature

Portrét popredného slovenského skladateľa najmladšej generácie

Lukáš Borzík

Music Fund, SF 00672131 (2011)

Debussy, Mahler, Albrecht, Poulenc

Vokálno – inštrumentálna lyrika na prelome 19. a 20. storočia

C. Debussy, G. Mahler, A. Albrecht, F. Poulenc

Hevhetia, HV 0057-2-331 (2011)

Contemporary Reflections

Poézia európskej súčasnej hudby

I. Buffa, S. Sciarrino, M. Jarrell, B. Sørensen, L. Berio, J. P. Oliveira, P. Bachratá

Hevhetia, HV 0045-2-331 (2011)

Vladimír Bokes

Chamber Music

Portrét barda slovenskej avantgardy.

Vladimír Bokes

Music Fund, SF 00592131 (2009)

New Slovak Music For Piano

Z. Bognár, J. Podprocký, V. Godár, V. Bokes, B. Milakovič, V. Janárčeková, I. Buffa

Hevhetia, HV 0021-2-331