Kontakt

Poštová adresa

QUASARS
Tranovského 39
841 02 Bratislava
Slovakia

Kontakt: Peter Mosorjak
Mobil: +421 908 656 258

Fakturačné údaje

QUASARS
Právna forma: občianske združenie
Štatutárny zástupca: Doc. Ivan Buffa 

Tranovského 39
841 02 Bratislava

IČO: 42129940
DIČ: 2022651719
Registrácia: Ministerstvo vnútra, č. sp. VVS/1-900/90-31309

Bankové údaje

IBAN: SK95 0900 0000 0006 3218 9585
SWIFT: GIBASKBX