Ivan Buffa

umelecký vedúci

Je vedúcou umeleckou osobnosťou na Slovensku. Študoval klavír a kompozíciu v Bratislave a na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Michaela Jarrella.

Od roku 2008 umelecky vedie úspešné hudobné teleso Quasars Ensemble, s ktorým sa predstavil na najvýznamnejších pódiách súčasnej hudby.

Diela Ivana Buffu zneli na významných festivalových pódiách ako Wien Modern, Aspekte Salzburg, Takefu International Music Festival, Tage der neuen Musik Bamberg, Ostrava Days, Muzički Biennale Zagreb, ISCM World Music Days, Melos – Ethos Bratislava.

V roku 2007 mu bola v Bratislave udelená prestížna cena Jána Levoslava Bellu za skladbu Ritual. Za skladbu Organismi bol nominovaný na cenu Tatra Banky. V roku 2013 spolu s členmi Quasars Ensemble prevzal najzávažnejšie umelecké ocenenie na Slovensku – Krištálové krídlo.

Nahral 10 CD s hudbou 20. storočia, uviedol viac než 100 slovenských diel, ako dirigent obsiahol ansámblový repertoár, siahajúci od neskorého romantizmu, impresionizmu, neoklasicizmu a expresionizmu, cez povojnovú avantgardu až po najnovšie diela.

Vystúpil so všetkými symfonickými orchestrami na Slovensku, spolupracoval však napr. aj s Bambergskými symfonikmi.

Je predsedom Spolku slovenských skladateľov, člen festivalového výboru Melos – Étos, vyučuje kompozíciu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.