2 % z dane

Už 16 rokov organizujeme podujatia a koncerty pre komorný súbor Quasars Ensemble, držiteľa Krištáľového krídla za rok 2013 v kategórii Hudba. 

Pod umeleckým vedením Ivana Buffu sa súbor vyprofiloval medzi najžiadanejších interpretov súčasnej hudby a je pravidelným hosťom najvýznamnejších festivalov na Slovensku aj v zahraničí. 

Spolupracuje so svetovou skladateľskou a interpretačnou špičkou.

Pravidelne uvádza a propaguje slovenskú hudbu na koncertoch v zahraničí, ako aj na 17 CD tituloch v rôznych vydavateľstvách. 

Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu QUASARS a staňte sa aj Vy súčasťou zaujímavých projektov Quasars Ensemble v roku 2024. 

ĎAKUJEME!

Váš Quasars Ensemble

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE OZ QUASARS:

Obchodné meno/názov: QUASARS 
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42129940
Adresa/sídlo: Tranovského 39, 841 02 Bratislava

POSTUP A TLAČIVÁ NA DAROVANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCOV

POSTUP NA DAROVANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÉ OSOBY

POSTUP NA DAROVANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

DOLEŽITÉ INFORMÁCIE O DAROVANÍ 2% Z DANE

Dôležitou zmenou od roku 2018 je, že IČO sa zarovnáva sprava.  

Môžete poukázať aj 3% z daní, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 

Novinkou od roku 2016 je, že vo vyhlásení majú fyzické aj právnické osoby možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Pokiaľ políčko nevynecháte, budeme veľmi radi. Dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku. 

Od 1. januára 2018 majú právnické osoby zapísané v obchodnom registri povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou. Od 1. júla 2018 sa táto povinnosť rozšírila aj na fyzické osoby – podnikateľov, ktoré sú registrované pre daň z príjmov.

Postup darovania 2% pre zamestnancov, pre fyzické osoby podávajúce si daňové priznanie samé a  pre právnické osoby sa odlišuje. Pri daňovom podávaní daňového priznania zo strany fyzických osôb a právnických osôb je Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane súčasťou daňového priznania. Zamestnanec musí čitateľne vyplniť samostatné Vyhlásenie.