2 % dane

QUASARS 
Právna forma: občianske združenie.
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Ivan Buffa ArtD.

Adresa: Tranovského 39, 841 02 Bratislava

IČO: 42129940
DIČ: 2022651719
IBAN: SK95 0900 0000 0006 3218 9585

Dar 2% z dane pre OZ QUASARS