Repertoár

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T V W X Y Z

A

Alain, Jehan
(1911 – 1940)
Messe modale en Septuor pre soprán(y), alt(y), flautu a sláčikové kvarteto
Albrecht, Alexander
(1885 – 1958)
Andante amoroso pre sláčikové trio

Der Verdammte (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor)

Friedhofsgras (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

In der Winternacht (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Lenz (úprava Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Mein Herz (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor [CD]

Piano Quintet pre klavír a sláčikové kvarteto

Quintetto frammento pre flautu, klarinet, hoboj a klavír [CD]

Reue (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Scherzo pre sláčikový orchester
Sonatína pre 11 nástrojov [CD]
Amberg, Johan
(1846 – 1928)
Suita pre flautu, hoboj, klarinet a klavír
Auric, Georges
(1899 – 1983)
Malborough s’en va-t-en guerre. Suita pre 6 nástrojov [CD]

B

Bachratá, Petra 
(1975)
Angakkoq pre basový klarinet

Bagatela pre klavír

Frozen Colors pre komorný súbor

Eyes wide shut pre komorný súbor [CD]

Somewhere… Where the Rainbow Ends pre komorný súbor
Bargielski, Zbigniew 
(1937)
Domino pre flautu, husle a violončelo
Bartók, Béla 
(1881 – 1945)
Kontrasty, Sz. 111 pre husle, klarinet a klavír

Falun (Dedinské scény)Sz. 79 pre 4 alebo 8 ženských hlasov a komorný orchester

Sonáta pre klavírSz. 80
Bauckholt, Carola 
(1959)
Treibstoff pre komorný súbor
Bázlik, Igor 
(1941)
Radostná nálada pre flautu a klavír
Bázlik, Miro 
(1931)
Kánonické variácie na jeden chorál pre sláčikové kvarteto, basbaritón a čembalo [CD]

Tri kusy pre 14 nástrojov

Päť piesní na čínsku poéziu pre alt, flautu, violončelo a klavír
Berg, Alban 
(1985 – 1935)
Adagio (z Kammerkonzert) pre pre klarinet, husle a  klavír
Berger, Roman
(1930)
Ex abrupto pre flautu a klavír

Impromptu pre klarinet, violončelo a klavír

Päť štúdií pre klavír

Korczak in memoriam pre mezosoprán, flautu, organ, tympany a sláčikové kvarteto

Korczak in memoriam Fragmenty pre sláčikové kvarteto

Oblúk pre klavír 

Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír

Spevy Douvy  pre soprán a klavír

Semplice pre klavír

Soft November Music pre klavír

Sonáta 1960 pre klavír

Sonáta č. 3 “da camera” in memoriam Frico Kafenda pre klavír

Tenebrae pre bas a komorný súbor [CD]

Trio pre dychové nástroje
Berio, Luciano 
(1925 – 2003)
Folk Songs pre mezosoprán a 7 nástrojov

O King pre mezosoprán a 5 nástrojov [CD]

Sequenza I pre flautu

Sequenza IV pre klavír

Sequenza IX pre klarinet

Sequenza X for trúbku in C a klavírnu rezonanciu

Wasserklavier pre dva klavíry
Betko, Miloš 
(1964)
Intra/Extra, op. 41 pre klavír

Tiers, op. 46 pre 7 nástrojov
Bizoň, Pavol 
(1986)
Nonetono nie to pre komorný súbor

Prelúdium a fúga Fis dur pre klavír
Bloland, Per
(1969)
“…walk now and then into the breath that blows coldly past…” pre flautu a bicie nástroje
Bochikhina, Olga 
(1980)
Koru kari pre komorný súbor
Bodnár, Norbert 
(1956)
Hommage à B. Bartók pre flautu a klavír 

Nedeľná fraktúra pre klavír 
Bognár, Zoltán 
(1974)
Skladba I. pre klavír [CD]
Bokes, Vladimír
(1946)
Albrechtovská suita pre klavír [CD]

Apostrofy pre klavír

Coll’Age, op. 28 pre klavírne kvinteto [CD]

Concertino, op. 88 pre violončelo a komorný súbor

Departures, op. 95. Šesť piesní na básne S. D. Šimka pre bas a komorný súbor [CD]

Dva kánony pre husle, klarinet a fagot

Fragmenty pre komorný súbor

Fúga, op. 87 pre 7 nástrojov

Musique triste, op. 68 pre sláčikové trio

Pater Noster, op. 56a pre basbaritón a trúbku

PF 2007, op. 81 pre klavír

Pièce 1 pre klavír

Pražské trioop. 77 pre flautu, hoboj a klarinet 

Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84 [CD]

Sexteto for pre flautu, klarinet, pozaunu, husle, violu a violončelo

Sonáta pre klavír č. 5, op. 79 [CD]

Sonáta, op. 27 pre husle (klarinet) a klavír [CD]

Sonáta, op. 52 pre violu a klavír

Sonatína, op. 82 pre violu a klavír

Sonatína, op. 82b pre basovú flautu

Sonáta, op. 34 pre violončelo a klavír

Sláčikové trio pre dvoje huslí a violončelo

Tri klavírne skladby pre klavír

Valčík D dur [CD]
Boroš, Tomáš 
(1971)
Zlatá brána otvorená pre 7 nástrojov
Borzík, Lukáš 
(1979)
Aforizmy pre 7 nástrojov [CD]

Cantico delle Creature pre 4 spevákov, alebo miešaný zbor a komorný súbor [CD]

Eclipse pre 4 hlasy a komorný súbor [CD]

Eb-q-war-I-raw-q-se pre klavír

Hvalospjev ljubavi pre hlas a 3 nástroje [CD]

Stabat Mater pre bas a komorný súbor [CD]

Waiting for Górecki pre komorný súbor
Boulez, Pierre 
(1925 – 2016)
Dérive 1 pre 6 nástrojov
Bracci, Giuliano 
(1980)
Utopia sottile pre hyper organ a veľký komorný súbor
Bremner, David 
(1977)
Out here on Cottage Grove it matters pre violu, violončelo, kontrabas a bicie nástroje
Britten, Benjamin 
(1913 – 1976)
Fantázia, op. 2 pre hoboj a sláčikové trio f mol

Sinfonietta, op. 1 pre 10 nástrojov
Buffa, Ivan 
(1979)
Akt pre 2 klavíry

Ária pre basovú flautu

Burlesque pre sólový lesný roh

Caprice pre husle [CD]

Impulzy…Ozveny…Sny… pre klavír štvorručne [CD]

Identity pre komorný súbor

Znútra pre klavír 

Locatelli-Caprice pre husle a komorný súbor [CD]

Melódia pre Romana Bergera pre flautu traverso, zobcovú flautu, barokové husle a barokové violončelo

Mime (Mím) pre zobcovú flautu

Morceau de fantaisie pre klavír a pás

Morceau de fantaisie II pre klavír a pás

Morceau de fantaisie IIb pre dva klavíry a pás

Motýľ pre sólovú flautu

Nineteen-Eighty-Four pre komorný súbor

Organismi pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester

Organismo pre komorný súbor

Perpetum nobile pre klarinet a klavír

Tvorivý duch pre zobcovú flautu, shakuhachi, sláčikové kvarteto, klavír a bicie nástroje

Quasars pre violu a klavír

Quasars pre violu a komorný súbor

Rebirth pre komorný súbor

Sláčikové kvarteto

Tandem pre flautu a klarinet 

Trio pre flautu, klarinet a violončelo
Burlas, Martin 
(1955)
Strach pre komorný súbor

C

Caffrey, Greg
(1963)
Ómos pre 6 nástrojov

These are the Clouds about the fallen Sun pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo
Casella, Alfredo 
(1883 – 1947)
Pupazzetti Op. 27c pre komorný súbor [CD]
Copland, Aron
(1900 – 1990)
Apalačská jar. Suita pre 13 nástrojov

D

Debussy, Claude 
(1862 – 1918)
Pour un Tombeau sans nombre, 2. časť zo Šiestich antických epigrafov
pre štvorručný klavír

Prelúdium k Faunovmu popoludniu (úprava A. Schönberga a B. Sachsa pre komorný súbor) [CD]

Syrinx pre flautu
Demko, Matej 
(1994)
Klavírne trio č. 2
Demoč, Adrián 
(1985)
Katharsis pre violončelo

Viazane pre klavír 
Dougherty, William
(1988)
a stillness of zero sensation pre flautu, basový klarinet, klavír, bicie nástroje, husle, violu a violončelo
Dutilleux, Henri 
(1916 – 2013)
Figures de Resonances pre 2 klavíry

E

Enesco, Georges
(1881 – 1955)
Komorná symfónia, op. 33 pre 8 nástrojov

F

Falla, Manuel de 
(1876 – 1946)
Concerto pre čembalo a 5 nástrojov
Feldman, Morton 
(1926 – 1987)
Two Pieces for Two Pianos
Ferek-Petrić,
Margareta
(1982)
Climate Burn-Out (Stress Trilogy: Part II) pre flautu/altovú flautu, klarinet, violončelo a klavír
Ferenczy, Oto
(1921 – 2000)
Concertino pre 10 nástrojov
Figueiredo, Nuno
(1982)
Memorandum of Understanding pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo 
Françaix, Jean
(1912 – 1997)
Trio pre husle, violu a violončelo
Francesconi, Luca
(1956)
Insieme  pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo

Insieme II pre flautu, klarinet, klavír, husle, violončelo a bicie nástroje
Fujikura, Dai
(1977)
Violončelový koncert

G

Godár, Vladimír 
(1956)
Cyklus pre flautu

Emmeleia pre klavír [CD]

Štyri vážne spevy pre hlboký hlas a klavír

Uspávanky pre ženský hlas a sláčikové kvarteto

Uspávanky Jána Skácela pre hlas a klavírne trio

Ricercar pre 4 nástroje

Deploration sur la mort de Witold Lutoslawski pre klavírne kvinteto

Trigram pre klavír [CD]

Sonáta na pamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír
Grešák, Jozef 
(1907 – 1987)
Morceau II pre husle a klavír
Grisey, Gérard 
(1946 – 1998)
Vortex Temporum I, II, III pre 6 nástrojov

H

Haás, Matej 
(1977)
Túžba pre klavír
Hatrík, Juraj 
(1941)
Reminiscenza pre harfu
Hellawell, Piers
(1956)
Ground Truthing pre komorný súbor
Hemerka, Oldřich 
(1862 – 1946)
Dithyrambus (úprava Ivana Buffu pre komorný súbor)

Sphärenmusik (Hudba sfér) pre sláčikové kvarteto
Hindemith, Paul 
(1895 – 1963)
Kammermusik No. 1, op. 24 pre 12 sólových nástrojov [CD]

Kammermusik No. 3, op. 36 č. 2 pre violončelo a 10 nástrojov

Sonáta pre anglický roh a klavír
Holoubek, Ladislav
(1913 – 1994)
Trio pre flautu, husle a harfu
Hosokawa, Toshio
(1955)
Drawing pre 8 nástrojov

Elégia pre husle

Fragmente II pre altovú flautu a sláčikové kvarteto

Lied II pre violu a klavír

Nacht Klänge pre klavír

The Raven, Monodráma pre mezzosoprán a dvanásť hráčov

Stunden-Blumen pre klarinet, husle, violončelo a klavír
Hrušovský, Ivan 
(1927 – 2001)
Combinazioni sonoriche pre 9 nástrojov

Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto

Septetino pre flautu, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu, a violončelo
Honegger, Arthur 
(1892 – 1955)
Rhapsodie pre dve flauty, klarinet a klavír
Hurel, Philippe 
(1955)
Figures Libres pre 8 nástrojov

CH

Chyrzyński, Marcel
(1971)
Reflection No. 4 pre flautu, klarinet, violončelo, bicie nástroje a klavír

I

Ilievski, Konstantin
“Potopa svetla” na verše Saša Serafimova pre soprán, recitátora, klarinet, violončelo, bicie nástroje a klavír
d’Indy, Vincent 
(1851 – 1931)
Suita v starom štýleop. 24 pre trúbku in D, 2 flauty a sláčikové kvarteto
Iršai, Jevgenij 
(1951)
Before Leaving pre komorný súbor

4.48 Kyrie eleison pre soprán a komorný súbor
Ives, Charles 
(1874 – 1954)
The Unanswered Question pre komorný súbor

J

Janárčeková, Viera
(1941)
Dvojkoncert pre klarinet, akordeón, sláčikový orchester a bicie nástroje

Dotyk pre komorný sláčikový súbor

Tajuplná bárka pre mezzosoprán a violončelo

Narratorium pre 7 nástrojov

Noneto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, 2 huslí, violončelo a bicie nástroje

Kvintesencie pre basovú flautu a sláčikové nástroje

Spievanky, spievanky pre mezzosoprán a flautu [CD]

Splitter-Nackt pre klavír a pás [CD]
Jaro ml., Anton 
(1978)
A due? pre dve flauty

Aporia pre lesný roh, violončelo a harfu

Screampre sólový lesný roh
Jarrell, Michael 
(1958)
Assonance III pre basový klarinet, violončelo a klavír

Assonance VI pre komorný súbor (okteto) [CD]

…Nachlese… pre soprán a sláčikové kvarteto

Paysages avec figures absentes – Nachlese IV pre husle a komorný súbor

…Un temps de silence… pre flautu a komorný súbor
Joplin, Scott 
(1867 – 1917)
Palm Leaf Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

Gladiolus Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

Scott Joplin’s New Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

K

Kabeláč, Miloslav 
(1908 – 1979)
Šesť uspávaniek pre alt, malý ženský zbor a komorný súbor
Kliphuis, Morris  
(1986)
Space Opera pre sláčikové trio 
Kmiťová, Jana 
(1976)
Naklonené roviny pre klavír štvorručne

Flauto Memory pre zobcovú flautu a klavír

Kamea pre 6 nástrojov

Pavor nocturnus pre komorný súbor

Biely most pre klavír 
Kolkovič, Jozef 
(1957)
Elégia pre komorný súbor

Ostinato pre klavír
Kolman, Peter 
(1937)
Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga
Koňakovská, Lucia
(1975)
Odchádzanie pre hlas a flautu [CD]

Verše pre klavír 
Kopelent, Marek
(1932)
Bloudivý sen pre mezzosoprán a klavír

Zátišie pre komorný súbor

Agnus Dei pre soprán a komorný súbor

Furiant pre klavírne trio
Krauze Zykmunt 
(1938)
Aus Aller Welt Stammende pre 10 sláčikových nástrojov
Křenek, Ernst 
(1900 – 1991)
Trio, op. 108 pre husle, klarinet a klavír
Kurtág, György
(1926)
Signs, Games and Messages 

L

Lee, Jae-moon 
(1982)
Rain falling on Stained glass / Stained glass falling on Rain… pre flautu, klarinet, fagot, harfu, husle a violončelo
Lejava, Marián 
(1976)
Fragment II (Variácie) pre klavír (s 3. ped. + 2 sklenené objekty)

Langsamer Satz pre sláčikové trio
Ligeti, György
(1923 – 2006)
Mysteries of the Macabre pre koloratúrny soprán a komorný orchester
Lim, Liza
(1966)
The Heart´s Ear pre flautu/pikolu, klarinet, dvoje huslí, violu a violončelo
Lourie, Arthur
(1892 – 1966)
Pastorale de la Volga pre hoboj, fagot, 2 violy a violončelo
Lutosławski, Witold
(1913 – 1994)
Bukoliky pre violu a violončelo

Tanečné prelúdiá pre 9 nástrojov

Straw Chain and other children pieces pre hlas a dychové nástroje

Sláčikové kvarteto

M

Mahler, Gustav
(1860 – 1911)
Klavírne kvarteto 

Piesne potulného tovariša (úprava A. Schönberga pre hlas a komorný súbor) [CD]

Pieseň o zemi (úprava A. Schönberga a R. Riehna pre 2 hlasy a komorný súbor)
Machajdík, Peter
(1961)
Svetlopre violončelo a klavír

Vnútorná zbierka pre violončelo a komorný súbor

Zahmlené pokušenia pre klavír

Ulity pre harfu
Malovec Jozef
(1933 – 1998)
Epitaf pre violu a klavír

Dve časti pre komorný súbor
Mantovani, Bruno 
(1974)
Si près, si loin (d’une fantaisie) pre 2 klavíry a dva komorné súbory
Martinček, Dušan 
(1936 – 2006)
Concertino pre flautu a klavír

Sonáta č. 8 pre klavír

Koexistencie pre sláčikové kvinteto
Martinček van Grob, Peter 
(1962)
“Beyond The Sky“ II. pre klarinet a sláčikové trio
Martinů, Bohuslav 
(1890 – 1959)
Kuchynská revue H. 161. Suita pre 6 nástrojov [CD]
Milhaud, Darius 
(1892 – 1974)
Komorná symfónia č. 1, „Jar“, op. 43 pre pikolu, flautu, hoboj, klarinet, harfu a sláčikové kvarteto

Komorná symfónia č. 2, „Pastorále“, op. 49 pre flautu, anglický roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Komorná symfónia č. 3,  „Serenáda“, op. 71 pre flautu, klarinet, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Sonáta, op. 147 pre flautu, hoboj, klarinet a klavír
Milakovič, Boško
(1973)
A Bao A Qu pre klavír, violu a violončelo

MoNaMi pre klavír 

Opera (per) Buffa pre klavír [CD]

51 pre 7 nástrojov
Moore, Christopher Trebue 
(1976)
Dementia Praecox pre komorný súbor
Moser, Daniel Oliver
(1982)
Epecuén pre husle, violončelo a klavír

Den Wein, den man mit Augen trinkt… pre altovú flautu, husle, violončelo a klavír

Filamente pre sólové violončelo

Geister, über den Wassern pre flautu, klarinet, klavír, bicie nástroje a violončelo

Ich ist ein Anderer – Je est un autre pre sláčikové kvarteto

L’appel du vide pre komorný súbor

Nuances pre sólové husle
Moyzes, Alexander
(1906 – 1984)
Vest-pocket suita pre husle a klavír

Divertimento, op. 11 (úprava Ivana Buffu pre komorný súbor) [CD]
Murail, Tristan 
(1947)
C’est un jardin secret, ma soeur, ma fiancée, une source scellée, une fontaine close…pre violu

Feuilles à travers les cloches pre flautu, husle, violončelo a klavír

La Barque Mystique pre 5 nástrojov

La Mandragore pre klavír

Lachrymae pre altovú flautu a sláčikové kvinteto

Near Death Experience pre komorný súbor a video

Territoires de l’oubli pre klavír

Unanswered Question pre flautu

Winter Fragments pre flautu, klarinet, klavír, husle, violončelo a elektroniku

N

Nepelski, Karol 
(1982)
Trio zapomnianych zmysłów (Trio zabudnutých zmyslov) pre flautu, husle a preparovaný klavír
Nistico, Cinzia 
(1972)
Tussen pre komorný súbor

O

Oliveira, João Pedro
(1959)
Pyramids pre 2 klavíry [CD]

P

Papaioannou,
Orestis
(1993)
Kvinteto v piatich scénach pre flautu, klarinet, husle, violu a violončelo
Papanetzová, Lucia
(1978)
Zahir pre komorný súbor

Komorná symfónia pre komorný súbor
Penderecki,
Krzysztof
(1933)
Tri miniatúry pre klarinet a klavír
Parík, Ivan 
(1936 – 2005)
Meditácia pre violu a klavír

Hudba pre troch pre flautu, hoboj a klarinet

Sonáta pre flautu [CD]

Sonáta pre hoboj [CD]

Sonáta pre fagot [CD]

Sonáta pre trúbku [CD]

Sonáta pre klavír [CD]

Sonáta pre husle [CD]

Sonáta pre violu [CD]

Sonáta pre violončelo [CD]

Sonáta-kánon pre violončelo a mg pás [CD]

Dve piesne na texty starej japonskej poézie pre soprán a 6 nástrojov

Videné z blízka nad jazerom pre recitátora a komorný súbor
Pejko, Nikolaj
(1916 – 1995)
Decimet pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas
Podprocký, Jozef 
(1944)
Concertino, op. 11 pre husle a sláčikový orchester

Divertimento, op. 45 pre hoboj, klarinet a fagot

Fantasia II. na sekvenciu „Victimae paschali“, op. 63

Rozmarné interlúdium, op. 56 pre komorný súbor

Passacaglia piccola. op. 51 pre klavír 

Polka, op. 1 č. 1c (úprava I. Buffu pre komorný súbor)

Sonáta, op. 4 pre klavír [CD]

Sláčikové kvarteto č. 6 “Metamorfózy“, Op. 62

Dve meditácie, op. 25a pre hoboj, klarinet a sláčikové kvarteto
Polónyi, Mário
A Triptych for Violoncello
Popov, Gavriil 
(1904 – 1972)
Komorná symfónia (Septeto), op. 2 pre flautu, klarinet, fagot, trúbku, husle, violončelo a kontrabas
Poulenc, Francis 
(1899 – 1963)
Rapsodie Nègre, op. 1 pre flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a hlboký hlas [CD]
Pristáš, Stanislav Nadh’omme pre komorný súbor

Scherzo pre klarinet

R

Rappoport, Oliver
(1980)
Reflejos del silentio pre komorný súbor
Ravel, Maurice
(1875 – 1937)
Introduction et Allegro pre harfu, flautu, klarinet a sláčikové kvarteto

Tzigane (úprava I. Buffu pre husle a komorný súbor)

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé pre hlas a komorný súbor

Chansons madécasses (Madagaskarské piesne) pre hlas, flautu, violončelo a klavír
Reger, Max 
(1873 – 1916)
Serenade, op.141a pre flautu, husle a violu
Remeň, Daniel 
(1977)
ESta una BElla pre klavír
Roslawez, Nikolai 
(1881 – 1944)
Nokturno pre hoboj, dve violy, violončelo a harfu 
Roussel, Albert 
(1869 – 1937)
Trio, op. 40 pre flautu, violu a violončelo

S

Saariaho,Kaija 
(1952)
Aer pre komorný súbor a elektroniku

Lichtbogen pre 9 nástrojov a elektroniku

Tempest Songbook pre soprán, barytón a komorný súbor

Terra memoria pre sláčikové kvarteto

Terrestre pre flautu a komorný súbor

Sombre pre hlas a komorný súbor
Saint-Saëns, Camille 
(1835 – 1921)
Karneval zvierat pre 2 klavíry, 2 huslí, violu, violončelo, kontrabas, flautu, klarinet, sklenenú harmoniku a xylofón
Salva, Tadeáš
(1937 -1995)
Canti lineae, op. 5pre flautu, trúbku, lesný roh, fagot, klavír, husle, violu a violončelo
Saunders, Rebecca
(1967)
Stirrings Still II pre komorný súbor
Sciarrino, Salvatore
(1947)
Quintettino No. 1 pre klarinet a sláčikové kvarteto [CD]
Schnittke, Alfred 
(1934 – 1998)
Dialóg pre violončelo a 7 nástrojov

Klavírne kvinteto 

Sonáta č. 3 pre klavír

Sonáta č. 1 pre husle a klavír

Sonáta č. 2 “Quasi una sonata” pre husle a klavír

Sonáta č. 3 pre husle a klavír

Sonáta č. 1 pre violončelo a klavír

Suita v starom štýle pre husle a klavír

Stille Nacht pre husle a klavír

5 afozirmov pre klavír
Schönberg, Arnold 
(1874 – 1951)
Päť kusov, op. 23 pre klavír

Komorná symfónia č. 1 E dur, op. 9 pre 15 sólových nástrojov [CD]

Pierrot Lunaire, op. 21, melodráma pre hlas a 5 nástrojov
Sixta, Jozef 
(1940 – 2007)
Noneto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, 2 huslí, violu a violončelo

Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír
Skweres, Tomasz
(1984)
Guillotine pre sólové violončelo

Transformations pre sólové violončelo
Sørensen, Bent 
(1958)
The Weeping White Room pre komorný súbor

The Lady and the Lark pre violu a komorný súbor [CD]

Gondole pre sláčikové trio
Slavický, Milan 
(1947 – 2009)
Vzývání IV pre husle, klarinet a klavír

Variácie na tichý akord pre klavír
Sloboda, Matej
(1988)
Absurde Märchen podľa textov Daniila Charmsa pre flautu, klarinet, harfu, bicie nástroje, husle, violu a violončelo 
Solage, Jean 
(14. stor.)
Fumeux fumepre husle, violu a violončelo
Steinecker, Anton 
(1971)
Spomienky pre bicie nástroje
Stravinskij, Igor 
(1882 – 1971)
Lišiakveselohra so spevom, hudbou a tancom, pre dva tenory, dva basy a komorný súbor

Tri kusy pre sláčikové kvarteto

Príbeh vojaka pre troch hercov, jedného alebo viacerých tanečníkov a 7 nástrojov

Príbeh vojaka, Suita pre husle, klarinet a klavír

Pribautki pre stredný hlas a 8 nástrojov

Rag-time pre 11 nástrojov

Septet pre klarinet, fagot, lesný roh, klavír, husle, violu a violončelo

Three Songs from W. Shakespearepre mezosoprán, flautu, klarinet a violu

Tri piesne na japonskú poéziu pre vysoký hlas a komorný súbor
Szeghy, Iris 
(1956)
Meadow Song pre soprán, a 1 melodický nástroj [CD]
Šostakovič, Dmitrij
(1906 – 1975)
Sonáta, op. 147 pre violu a klavír

T

Tansman, Alexandre
(1897 – 1986)
Septet pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, trúbku, violu a violončelo [CD]
Thomalla, Hans 
(1975)
Stücke Charakter pre 6 nástrojov

V

Vajó, Juraj 
(1970)
…pre cimbal a deväť nástrojov

… pre štvorručný klavír

Mantra pre klavírne kvinteto

Meditácia pre flautu a klavír

Variácie pre klavír 
Vaňhal, Jan Křtitel
(Johann Baptist)
(1739 – 1813)
Trio, op. 20 č. 5 pre klarinet, husle a klavír
Varése, Edgard 
(1883 – 1965)
Density 21.5 pre flautu
Vicentino, Nicola
(1511-1575)
L’aura che’l verde lauro pre basovú flautu, basový  klarinet, klavír, bicie nástroje, 2 huslí, violu a violončelo
Vilec, Michal 
(1902 – 1979)
Septeto, op. 36 pre flautu, klarinet, trúbku, husle, violu, violončelo a klavír
Villa-Lobos, Heitor
(1887 – 1959)
Assobio a Jato (‚The Jet Whistle‘) for flute and cello

Chôros No. 7 pre flautu, hoboj, klarinet, saxofón (altový), fagot, husle a violončelo [CD]
Villanueva, Cecilia 
(1964)
La silente gondola pre basovú flautu, basový klarinet, klavír, bicie nástroje, husle, violu a violončelo
Volkonskij, Andrej 
(1933 – 2008)
Zrkadlová suita pre soprán, flautu, gitaru, tamburínu a malý organ

Sonáta pre violu a klavír

W

Wagner, Richard 
(1813 – 1883)
Siegfriedova idyla pre 13 nástrojov
Waxman, Franz 
(1906 – 1967)
Fantázia Carmen (úprava Ivana Buffu pre husle a komorný súbor)
Webern, Anton 
(1883 – 1945)
Konzert, op. 24 pre 9 nástrojov

Variationen, op. 27 pre klavír  

Satz pre sláčikové trio, op. posth

X

Xenakis, Iannis 
(1922 – 2001)
Charisma pre klarinet a violončelo

Y

Yun, Isang 
(1917 – 1995)
Etudy pre flautu

Z

Zach, Ján 
(1967)
Interludio pre klavír 

Sectio Aurea pre 7 nástrojov
Zagar, Peter 
(1961)
Kvinteto pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír
Zavarský, Marián
(1986)
Talking to the Silver God pre flautu
Zeljenka, Ilja 
(1932 – 2007)
Aztécke piesne pre soprán, klavír, a bicie nástroje

Galgenlieder (Šibeničné piesne) pre soprán a 7 nástrojov

Klavírne kvinteto č. 2 pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír

Metamorphoses XV. pre recitátora a 9 nástrojov  

Mutácie pre soprán, bas, bicie nástroje, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle

Sedem kompozičných štúdií pre malý orchester

Sourire (Úsmev) pre soprán, klarinet a bicie nástroje

Tri slová pre bas, bongo, flautu, marimbu a violončelo [CD]

Uspávanky pre alt, harfu, čembalo, klavír a cimbal