Repertoár

A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T V W X Y Z

A

Alain, Jehan
(1911 – 1940)
Messe modale en Septuor pre soprán(y), alt(y), flautu a sláčikové kvarteto
Albrecht, Alexander
(1885 – 1958)
Andante amoroso pre sláčikové trio

Der Verdammte (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor)

Friedhofsgras (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

In der Winternacht (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Lenz (úprava Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Mein Herz (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor [CD]

Piano Quintet pre klavír a sláčikové kvarteto

Quintetto frammento pre flautu, klarinet, hoboj a klavír [CD]

Reue (inštrumentácia Ivana Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Scherzo pre sláčikový orchester
Sonatína pre 11 nástrojov [CD]
Amberg, Johan
(1846 – 1928)
Suita pre flautu, hoboj, klarinet a klavír
Auric, Georges
(1899 – 1983)
Malborough s’en va-t-en guerre. Suita pre 6 nástrojov [CD]

B

Bachratá, Petra 
(1975)
Angakkoq pre basový klarinet

Bagatela pre klavír

Frozen Colors pre komorný súbor

Eyes wide shut pre komorný súbor [CD]

Somewhere… Where the Rainbow Ends pre komorný súbor
Bargielski, Zbigniew 
(1937)
Domino pre flautu, husle a violončelo
Bartók, Béla 
(1881 – 1945)
Kontrasty, Sz. 111 pre husle, klarinet a klavír

Falun (Dedinské scény)Sz. 79 pre 4 alebo 8 ženských hlasov a komorný orchester

Sonáta pre klavírSz. 80
Bauckholt, Carola 
(1959)
Treibstoff pre komorný súbor
Bázlik, Igor 
(1941)
Radostná nálada pre flautu a klavír
Bázlik, Miro 
(1931)
Kánonické variácie na jeden chorál pre sláčikové kvarteto, basbaritón a čembalo [CD]

Tri kusy pre 14 nástrojov

Päť piesní na čínsku poéziu pre alt, flautu, violončelo a klavír
Beneš, Juraj
(1940-2004)
Préference pre 9 nástrojov

Musique pour Grock No. 3 pre husle, violu a violončelo
Berg, Alban 
(1985 – 1935)
Adagio (z Kammerkonzert) pre pre klarinet, husle a  klavír
Berger, Roman
(1930)
Ex abrupto pre flautu a klavír

Impromptu pre klarinet, violončelo a klavír

Päť štúdií pre klavír

Korczak in memoriam pre mezosoprán, flautu, organ, tympany a sláčikové kvarteto

Korczak in memoriam Fragmenty pre sláčikové kvarteto

Oblúk pre klavír 

Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír

Spevy Douvy  pre soprán a klavír

Semplice pre klavír

Soft November Music pre klavír

Sonáta 1960 pre klavír

Sonáta č. 3 “da camera” in memoriam Frico Kafenda pre klavír

Tenebrae pre bas a komorný súbor [CD]

Trio pre dychové nástroje
Berio, Luciano 
(1925 – 2003)
Folk Songs pre mezosoprán a 7 nástrojov

O King pre mezosoprán a 5 nástrojov [CD]

Sequenza I pre flautu

Sequenza IV pre klavír

Sequenza IX pre klarinet

Sequenza X for trúbku in C a klavírnu rezonanciu

Wasserklavier pre dva klavíry
Betko, Miloš 
(1964)
Intra/Extra, op. 41 pre klavír

Tiers, op. 46 pre 7 nástrojov
Bizet, Georges 
(1838-1875)
Carmeniana pre violončelo a klavír (úprava Hillel Zori)
Bizoň, Pavol 
(1986)
Nonetono nie to pre komorný súbor

Prelúdium a fúga Fis dur pre klavír
Bloland, Per
(1969)
“…walk now and then into the breath that blows coldly past…” pre flautu a bicie nástroje
Bochikhina, Olga 
(1980)
Koru kari pre komorný súbor
Bodnár, Norbert 
(1956)
Hommage à B. Bartók pre flautu a klavír 

Nedeľná fraktúra pre klavír 
Bognár, Zoltán 
(1974)
Skladba I. pre klavír [CD]
Bokes, Vladimír
(1946)
Albrechtovská suita pre klavír [CD]

Apostrofy pre klavír

Coll’Age, op. 28 pre klavírne kvinteto [CD]

Concertino, op. 88 pre violončelo a komorný súbor

Departures, op. 95. Šesť piesní na básne S. D. Šimka pre bas a komorný súbor [CD]

Dva kánony pre husle, klarinet a fagot

Fragmenty pre komorný súbor

Fúga, op. 87 pre 7 nástrojov

Musique triste, op. 68 pre sláčikové trio

Pater Noster, op. 56a pre basbaritón a trúbku

PF 2007, op. 81 pre klavír

Pièce 1 pre klavír

Pražské trioop. 77 pre flautu, hoboj a klarinet 

Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84 [CD]

Sexteto for pre flautu, klarinet, pozaunu, husle, violu a violončelo

Sonáta pre klavír č. 5, op. 79 [CD]

Sonáta, op. 27 pre husle (klarinet) a klavír [CD]

Sonáta, op. 52 pre violu a klavír

Sonatína, op. 82 pre violu a klavír

Sonatína, op. 82b pre basovú flautu

Sonáta, op. 34 pre violončelo a klavír

Sláčikové trio pre dvoje huslí a violončelo

Tri klavírne skladby pre klavír

Valčík D dur [CD]
Boroš, Tomáš 
(1971)
Zlatá brána otvorená pre 7 nástrojov
Borzík, Lukáš 
(1979)
Aforizmy pre 7 nástrojov [CD]

Cantico delle Creature pre 4 spevákov, alebo miešaný zbor a komorný súbor [CD]

Eclipse pre 4 hlasy a komorný súbor [CD]

Eb-q-war-I-raw-q-se pre klavír

Hvalospjev ljubavi pre hlas a 3 nástroje [CD]

Stabat Mater pre bas a komorný súbor [CD]

Waiting for Górecki pre komorný súbor
Boulez, Pierre 
(1925 – 2016)
Dérive 1 pre 6 nástrojov
Bracci, Giuliano 
(1980)
Utopia sottile pre hyper organ a veľký komorný súbor
Bremner, David 
(1977)
Out here on Cottage Grove it matters pre violu, violončelo, kontrabas a bicie nástroje
Britten, Benjamin 
(1913 – 1976)
Fantázia, op. 2 pre hoboj a sláčikové trio f mol

Sinfonietta, op. 1 pre 10 nástrojov
Buffa, Ivan 
(1979)
Akt pre 2 klavíry

Ária pre basovú flautu

Burlesque pre sólový lesný roh

Caprice pre husle [CD]

Fresco pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo

Impulzy…Ozveny…Sny… pre klavír štvorručne [CD]

Identity pre komorný súbor

Znútra pre klavír 

Locatelli-Caprice pre husle a komorný súbor [CD]

Melódia pre Romana Bergera pre flautu traverso, zobcovú flautu, barokové husle a barokové violončelo

Mime (Mím) pre zobcovú flautu

Morceau de fantaisie pre klavír a pás

Morceau de fantaisie II pre klavír a pás

Morceau de fantaisie IIb pre dva klavíry a pás

Motýľ pre sólovú flautu

Nineteen-Eighty-Four pre komorný súbor

Organismi pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester

Organismo pre komorný súbor

Perpetum nobile pre klarinet a klavír

Tvorivý duch pre zobcovú flautu, shakuhachi, sláčikové kvarteto, klavír a bicie nástroje

Quasars pre violu a klavír

Quasars pre violu a komorný súbor

Rebirth pre komorný súbor

Sláčikové kvarteto

Tandem pre flautu a klarinet 

Trio pre flautu, klarinet a violončelo

Two pre dva klavíry
Burlas, Martin 
(1955)
Strach pre komorný súbor

C

Caffrey, Greg
(1963)
Ómos pre 6 nástrojov

These are the Clouds about the fallen Sun pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo
Casella, Alfredo 
(1883 – 1947)
Pupazzetti Op. 27c pre komorný súbor [CD]
Copland, Aron
(1900 – 1990)
Apalačský prameň. Suita pre 13 nástrojov

D

Debussy, Claude 
(1862 – 1918)
Pour un Tombeau sans nombre, 2. časť zo Šiestich antických epigrafov
pre štvorručný klavír

Prelúdium k Faunovmu popoludniu (úprava A. Schönberga a B. Sachsa pre komorný súbor) [CD]

Prelúdium k faunovmu popoludniu pre 2 klavíry

Syrinx pre flautu
Demko, Matej 
(1994)
Klavírne trio č. 2
Demoč, Adrián 
(1985)
Katharsis pre violončelo

Viazane pre klavír 
Didi, Vojtech
(1940)
Hommage á Charles Chaplin pre flautu, violončelo a klavír
 
Musica Concertino pre klavír a sláčikové nástroje
Dougherty, William
(1988)
a stillness of zero sensation pre flautu, basový klarinet, klavír, bicie nástroje, husle, violu a violončelo
Dutilleux, Henri 
(1916 – 2013)
Figures de Resonances pre 2 klavíry

Quatre figures de résonances pre dva klavíry

E

Enesco, Georges
(1881 – 1955)
Komorná symfónia, op. 33 pre 8 nástrojov

F

Falla, Manuel de 
(1876 – 1946)
Concerto pre čembalo a 5 nástrojov
Feldman, Morton 
(1926 – 1987)
Two Pieces for Two Pianos

Two Pianos pre dva klavíry
Ferek-Petrić,
Margareta
(1982)
Climate Burn-Out (Stress Trilogy: Part II) pre flautu/altovú flautu, klarinet, violončelo a klavír
Ferenczy, Oto
(1921 – 2000)
Concertino pre 10 nástrojov
Figueiredo, Nuno
(1982)
Memorandum of Understanding pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo 
Françaix, Jean
(1912 – 1997)
Trio pre husle, violu a violončelo
Freisitzer, Roland
(1973)
Music for Flute and Piano 
Frolyak, Bohdana
(1968)         
Lamento pre klavírne trio
Francesconi, Luca
(1956)
Insieme  pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo

Insieme II pre flautu, klarinet, klavír, husle, violončelo a bicie nástroje
Fujikura, Dai
(1977)
Cosmic Maps pre dva klavíry

Ice pre komorný súbor 

Osm pre sólové violončelo

Violončelový koncert

G

Godár, Vladimír 
(1956)
Cyklus pre flautu

Emmeleia pre klavír [CD]

Štyri vážne spevy pre hlboký hlas a klavír

Uspávanky pre ženský hlas a sláčikové kvarteto

Uspávanky Jána Skácela pre hlas a klavírne trio

Ricercar pre 4 nástroje

Deploration sur la mort de Witold Lutoslawski pre klavírne kvinteto

Trigram pre klavír [CD]

Sonáta na pamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír
Grešák, Jozef 
(1907 – 1987)
Morceau II pre husle a klavír
Grisey, Gérard 
(1946 – 1998)
Vortex Temporum I, II, III pre 6 nástrojov

H

Haás, Matej 
(1977)
Túžba pre klavír
Harman, Andrej
(1997)
Noneto 
Hatrík, Juraj 
(1941)
Reminiscenza pre harfu
Havrylets, Hanna
(1958-2022)
K Márii… pre sláčikové kvarteto
Hellawell, Piers
(1956)
Ground Truthing pre komorný súbor

Victory Boogie-Woogie pre dva klavíry 
Hemerka, Oldřich 
(1862 – 1946)
Dithyrambus (úprava Ivana Buffu pre komorný súbor)

Sphärenmusik (Hudba sfér) pre sláčikové kvarteto
Hindemith, Paul 
(1895 – 1963)
Kammermusik No. 1, op. 24 pre 12 sólových nástrojov [CD]

Kammermusik No. 3, op. 36 č. 2 pre violončelo a 10 nástrojov

Sonáta pre anglický roh a klavír
Holoubek, Ladislav
(1913 – 1994)
Trio pre flautu, husle a harfu
Hosokawa, Toshio
(1955)
Drawing pre 8 nástrojov

Elégia pre husle

Fragmente II pre altovú flautu a sláčikové kvarteto

Lied II pre violu a klavír

Nacht Klänge pre klavír

The Raven, Monodráma pre mezzosoprán a dvanásť hráčov

Stunden-Blumen pre klarinet, husle, violončelo a klavír

Winter Bird pre sólové husle
Hrušovský, Ivan 
(1927 – 2001)
Combinazioni sonoriche pre 9 nástrojov

Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto

Septetino pre flautu, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu, a violončelo
Honegger, Arthur 
(1892 – 1955)
Rhapsodie pre dve flauty, klarinet a klavír
Hurel, Philippe 
(1955)
Figures Libres pre 8 nástrojov

CH

Chyrzyński, Marcel
(1971)
Reflection No. 4 pre flautu, klarinet, violončelo, bicie nástroje a klavír

I

Ilievski, Konstantin
“Potopa svetla” na verše Saša Serafimova pre soprán, recitátora, klarinet, violončelo, bicie nástroje a klavír
d’Indy, Vincent 
(1851 – 1931)
Suita v starom štýleop. 24 pre trúbku in D, 2 flauty a sláčikové kvarteto
Iršai, Jevgenij 
(1951)
Before Leaving pre komorný súbor

4.48 Kyrie eleison pre soprán a komorný súbor
Ives, Charles 
(1874 – 1954)
The Unanswered Question pre komorný súbor
Ivičević, Mirela
(1980)
Baby Magnify / Lilith’s New Toy pre komorný súbor 

J

Janárčeková, Viera
(1941)
Arkádia pre basovú flautu a sláčikové nástroje 

Dvojkoncert pre klarinet, akordeón, sláčikový orchester a bicie nástroje

Dotyk pre komorný sláčikový súbor

Durchströmt pre flautu

Tajuplná bárka pre mezzosoprán a violončelo

Narratorium pre 7 nástrojov

Noneto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, 2 huslí, violončelo a bicie nástroje

Kvintesencie pre basovú flautu a sláčikové nástroje

Spievanky, spievanky pre mezzosoprán a flautu [CD]

Splitter-Nackt pre klavír a pás [CD]

Unterirdisch pre husle a klavír
Janulytė, Justė   
(1982)     
Aria pre sláčikové kvarteto 

Silence of the Falling Snow pre dva klavíry
Jaro ml., Anton 
(1978)
A due? pre dve flauty

Aporia pre lesný roh, violončelo a harfu

Screampre sólový lesný roh
Jarrell, Michael 
(1958)
Assonance III pre basový klarinet, violončelo a klavír

Assonance VI pre komorný súbor (okteto) [CD]

…Nachlese… pre soprán a sláčikové kvarteto

Paysages avec figures absentes – Nachlese IV pre husle a komorný súbor

…Un temps de silence… pre flautu a komorný súbor
Joplin, Scott 
(1867 – 1917)
Palm Leaf Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

Gladiolus Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

Scott Joplin’s New Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

K

Kabeláč, Miloslav 
(1908 – 1979)
Šesť uspávaniek pre alt, malý ženský zbor a komorný súbor
Kliphuis, Morris  
(1986)
Space Opera pre sláčikové trio 
Kmiťová, Jana 
(1976)
Naklonené roviny pre klavír štvorručne

Flauto Memory pre zobcovú flautu a klavír

Kamea pre 6 nástrojov

Pavor nocturnus pre komorný súbor

Biely most pre klavír 
Koffler, Józef 
(1896-1944)
Die Liebe, Kantáta pre spev, clarinet, violu a violončelo, Op. 14 
Kolkovič, Jozef 
(1957)
Elégia pre komorný súbor

Ostinato pre klavír
Kolman, Peter 
(1937)
Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga
Koňakovská, Lucia
(1975)
Odchádzanie pre hlas a flautu [CD]

Verše pre klavír 
Kopelent, Marek
(1932)
Bloudivý sen pre mezzosoprán a klavír

Zátišie pre komorný súbor

Agnus Dei pre soprán a komorný súbor

Furiant pre klavírne trio
Krauze Zykmunt 
(1938)
Aus Aller Welt Stammende pre 10 sláčikových nástrojov
Křenek, Ernst 
(1900 – 1991)
Trio, op. 108 pre husle, klarinet a klavír
Kurtág, György
(1926)
Signs, Games and Messages 

L

Lardelli, Dylan
(1979)
Mobiles pre flautu, klarinet, husle, violonečlo a klavír
Lee, Jae-moon 
(1982)
Rain falling on Stained glass / Stained glass falling on Rain… pre flautu, klarinet, fagot, harfu, husle a violončelo
Lejava, Marián 
(1976)
Fragment II (Variácie) pre klavír (s 3. ped. + 2 sklenené objekty)

Langsamer Satz pre sláčikové trio
Ligeti, György
(1923 – 2006)
Mysteries of the Macabre pre koloratúrny soprán a komorný orchester
Lim, Liza
(1966)
The Heart´s Ear pre flautu/pikolu, klarinet, dvoje huslí, violu a violončelo
Lourie, Arthur
(1892 – 1966)
Pastorale de la Volga pre hoboj, fagot, 2 violy a violončelo

Formes en l’air (à Pablo Picasso) pre klavír

La flûte à travers le violon pre flautu a husle
Lutosławski, Witold
(1913 – 1994)
Bukoliky pre violu a violončelo

Tanečné prelúdiá pre 9 nástrojov

Straw Chain and other children pieces pre hlas a dychové nástroje

Sláčikové kvarteto

M

Mahler, Gustav
(1860 – 1911)
Klavírne kvarteto 

Piesne potulného tovariša (úprava A. Schönberga pre hlas a komorný súbor) [CD]

Pieseň o zemi (úprava A. Schönberga a R. Riehna pre 2 hlasy a komorný súbor)
Machajdík, Peter
(1961)
Svetlopre violončelo a klavír

Vnútorná zbierka pre violončelo a komorný súbor

Zahmlené pokušenia pre klavír

Ulity pre harfu
Malovec Jozef
(1933 – 1998)
Epitaf pre violu a klavír

Dve časti pre komorný súbor
Mantovani, Bruno 
(1974)
Si près, si loin (d’une fantaisie) pre 2 klavíry a dva komorné súbory
Markuš, Marko      
(1990)    
Traumtagebuch pre 8 nástrojov
Martinček, Dušan 
(1936 – 2006)
Concertino pre flautu a klavír

Sonáta č. 8 pre klavír

Koexistencie pre sláčikové kvinteto
Martinček van Grob, Peter 
(1962)
“Beyond The Sky“ II. pre klarinet a sláčikové trio
Martinů, Bohuslav 
(1890 – 1959)
Kuchynská revue H. 161. Suita pre 6 nástrojov [CD]
Milhaud, Darius 
(1892 – 1974)
Komorná symfónia č. 1, „Jar“, op. 43 pre pikolu, flautu, hoboj, klarinet, harfu a sláčikové kvarteto

Komorná symfónia č. 2, „Pastorále“, op. 49 pre flautu, anglický roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Komorná symfónia č. 3,  „Serenáda“, op. 71 pre flautu, klarinet, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Sonáta, op. 147 pre flautu, hoboj, klarinet a klavír
Milakovič, Boško
(1973)
A Bao A Qu pre klavír, violu a violončelo

MoNaMi pre klavír 

Opera (per) Buffa pre klavír [CD]

51 pre 7 nástrojov
Moore, Christopher Trebue 
(1976)
Dementia Praecox pre komorný súbor
Moser, Daniel Oliver
(1982)
Albireo pre dva klavíry

Epecuén pre husle, violončelo a klavír

Den Wein, den man mit Augen trinkt… pre altovú flautu, husle, violončelo a klavír

Filamente pre sólové violončelo

Geister, über den Wassern pre flautu, klarinet, klavír, bicie nástroje a violončelo

Ich ist ein Anderer – Je est un autre pre sláčikové kvarteto

L’appel du vide pre komorný súbor

Nuances pre sólové husle
Moyzes, Alexander
(1906 – 1984)
Vest-pocket suita pre husle a klavír

Divertimento, op. 11 (úprava Ivana Buffu pre komorný súbor) [CD]
Murail, Tristan 
(1947)
C’est un jardin secret, ma soeur, ma fiancée, une source scellée, une fontaine close…pre violu

Feuilles à travers les cloches pre flautu, husle, violončelo a klavír

La Barque Mystique pre 5 nástrojov

La Mandragore pre klavír

Lachrymae pre altovú flautu a sláčikové kvinteto

Near Death Experience pre komorný súbor a video

Territoires de l’oubli pre klavír

Unanswered Question pre flautu

Winter Fragments pre flautu, klarinet, klavír, husle, violončelo a elektroniku

N

Nepelski, Karol 
(1982)
Trio zapomnianych zmysłów (Trio zabudnutých zmyslov) pre flautu, husle a preparovaný klavír
Nistico, Cinzia 
(1972)
Tussen pre komorný súbor
Norris, Michael
(1973)

O

Oliveira, João Pedro
(1959)
Pyramids pre 2 klavíry [CD]

P

Papaioannou,
Orestis
(1993)
Kvinteto v piatich scénach pre flautu, klarinet, husle, violu a violončelo
Papanetzová, Lucia
(1978)
Zahir pre komorný súbor

Komorná symfónia pre komorný súbor
Penderecki,
Krzysztof
(1933)
Tri miniatúry pre klarinet a klavír
Parík, Ivan 
(1936 – 2005)
Meditácia pre violu a klavír

Hudba pre troch pre flautu, hoboj a klarinet

Sonáta pre flautu [CD]

Sonáta pre hoboj [CD]

Sonáta pre fagot [CD]

Sonáta pre trúbku [CD]

Sonáta pre klavír [CD]

Sonáta pre husle [CD]

Sonáta pre violu [CD]

Sonáta pre violončelo [CD]

Sonáta-kánon pre violončelo a mg pás [CD]

Dve piesne na texty starej japonskej poézie pre soprán a 6 nástrojov

Videné z blízka nad jazerom pre recitátora a komorný súbor
Pejko, Nikolaj
(1916 – 1995)
Decimet pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas
Podprocký, Jozef 
(1944)
Concertino, op. 11 pre husle a sláčikový orchester

Divertimento, op. 45 pre hoboj, klarinet a fagot

Fantasia II. na sekvenciu „Victimae paschali“, op. 63

Rozmarné interlúdium, op. 56 pre komorný súbor

Passacaglia piccola. op. 51 pre klavír 

Polka, op. 1 č. 1c (úprava I. Buffu pre komorný súbor)

Sempre solo, op. 5 pre sólovú flautu

Sonáta, op. 4 pre klavír [CD]

Sláčikové kvarteto č. 6 “Metamorfózy“, Op. 62

Dve meditácie, op. 25a pre hoboj, klarinet a sláčikové kvarteto
Polónyi, Mário
(1975)
A Triptych for Violoncello

The Relay Race pre husle, violončelo a klavír
Popov, Gavriil 
(1904 – 1972)
Komorná symfónia (Septeto), op. 2 pre flautu, klarinet, fagot, trúbku, husle, violončelo a kontrabas
Pospíšil, Juraj
(1931-2007)   
Noneto č. 1 „Spomienka a výstraha“, op. 11 pre komorný súbor
Poulenc, Francis 
(1899 – 1963)
Rapsodie Nègre, op. 1 pre flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a hlboký hlas [CD]
Pristáš, Stanislav
(1992)
Nadh’omme pre komorný súbor

Scherzo pre klarinet
Purgina, Julia
(1980)
Kammermusik II pre flautu, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo 

Musique noire II pre klavír

R

Rappoport, Oliver
(1980)
Reflejos del silentio pre komorný súbor
Ravel, Maurice
(1875 – 1937)
Introduction et Allegro pre harfu, flautu, klarinet a sláčikové kvarteto

La Valse pre dva klavíry

Tzigane (úprava I. Buffu pre husle a komorný súbor)

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé pre hlas a komorný súbor

Chansons madécasses (Madagaskarské piesne) pre hlas, flautu, violončelo a klavír
Reger, Max 
(1873 – 1916)
Serenade, op.141a pre flautu, husle a violu
Remeň, Daniel 
(1977)
ESta una BElla pre klavír
Roslawez, Nikolai 
(1881 – 1944)
Nokturno pre hoboj, dve violy, violončelo a harfu 
Roussel, Albert 
(1869 – 1937)
Trio, op. 40 pre flautu, violu a violončelo
Ryczek, Mateusz
(1986)
Songs of Rozalia pre flautu, klarinet, violu a violončelo

Very sad song pre soprán, flautu, klarinet, husle a violončelo

Sub-deep of the Night pre klavír

Bajka pre soprán, flautu, klarinet, klavír, husle, violu a violončelo

S

Saariaho,Kaija 
(1952)
Aer pre komorný súbor a elektroniku

Lichtbogen pre 9 nástrojov a elektroniku

Tempest Songbook pre soprán, barytón a komorný súbor

Terra memoria pre sláčikové kvarteto

Terrestre pre flautu a komorný súbor

Sombre pre hlas a komorný súbor
Saint-Saëns, Camille 
(1835 – 1921)
Karneval zvierat pre 2 klavíry, 2 huslí, violu, violončelo, kontrabas, flautu, klarinet, sklenenú harmoniku a xylofón
Salva, Tadeáš
(1937 -1995)
Canti lineae, op. 5pre flautu, trúbku, lesný roh, fagot, klavír, husle, violu a violončelo
Saunders, Rebecca
(1967)
Stirrings Still II pre komorný súbor
Sciarrino, Salvatore
(1947)
Quintettino No. 1 pre klarinet a sláčikové kvarteto [CD]
Schnittke, Alfred 
(1934 – 1998)
Dialóg pre violončelo a 7 nástrojov

Hymnus II pre violončelo a kontrabas

Improvizácia pre sólové violončelo

Klavírne kvinteto 

Sonáta č. 3 pre klavír

Sonáta č. 1 pre husle a klavír

Sonáta č. 2 “Quasi una sonata” pre husle a klavír

Sonáta č. 3 pre husle a klavír

Sonáta č. 1 pre violončelo a klavír

Suita v starom štýle pre husle a klavír

Stille Nacht pre husle a klavír

5 afozirmov pre klavír
Schönberg, Arnold 
(1874 – 1951)
Päť kusov, op. 23 pre klavír

Komorná symfónia č. 1 E dur, op. 9 pre 15 sólových nástrojov [CD]

Pierrot Lunaire, op. 21, melodráma pre hlas a 5 nástrojov
Shcherbakov, Igor
(1955)
Kanzone pre dvojo huslí
Silvestrov, Valentin
(1937)
Tiché piesne pre spev a klavír 
Sixta, Jozef 
(1940 – 2007)
Noneto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, 2 huslí, violu a violončelo

Trio pre klarinet, violončelo a klavír

Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír
Skoryk, Myroslav
(1938-2020)
Trio pre husle, violončelo a klavír
Skweres, Tomasz
(1984)
Grenzgänge pre husle, violu, violončelo a klavír

Guillotine pre sólové violončelo

Impact pre sólové husle

Nyos pre husle a violončelo

Sakubel Osil pre soprán, flautu, klarinet, husle a violončelo  

Spannungsfelder pre violončelo a kontrabas

Transformations pre sólové violončelo
Sørensen, Bent 
(1958)
The Weeping White Room pre komorný súbor

The Lady and the Lark pre violu a komorný súbor [CD]

Gondole pre sláčikové trio
Slavický, Milan 
(1947 – 2009)
Vzývání IV pre husle, klarinet a klavír

Variácie na tichý akord pre klavír
Sloboda, Matej
(1988)
Absurde Märchen podľa textov Daniila Charmsa pre flautu, klarinet, harfu, bicie nástroje, husle, violu a violončelo 
Solage, Jean 
(14. stor.)
Fumeux fumepre husle, violu a violončelo
Steinecker, Anton 
(1971)
Spomienky pre bicie nástroje
Stravinskij, Igor 
(1882 – 1971)
Lišiakveselohra so spevom, hudbou a tancom, pre dva tenory, dva basy a komorný súbor

Tri kusy pre sláčikové kvarteto

Príbeh vojaka pre troch hercov, jedného alebo viacerých tanečníkov a 7 nástrojov

Príbeh vojaka, Suita pre husle, klarinet a klavír

Pribautki pre stredný hlas a 8 nástrojov

Rag-time pre 11 nástrojov

Septet pre klarinet, fagot, lesný roh, klavír, husle, violu a violončelo

Three Songs from W. Shakespearepre mezosoprán, flautu, klarinet a violu

Tri piesne na japonskú poéziu pre vysoký hlas a komorný súbor
Szeghy, Iris 
(1956)
Meadow Song pre soprán, a 1 melodický nástroj [CD]
Šimai, Pavol
(1930-2020)
Oh! What a Row! pre komorný súbor
Šostakovič, Dmitrij
(1906 – 1975)
Sonáta, op. 147 pre violu a klavír

T

Tansman, Alexandre
(1897 – 1986)
Septet pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, trúbku, violu a violončelo [CD]
Tarbuk, Mladen
(1962)
Quatre épigrammes de temps pre flautu, klarinet, klavír, vibrafón, husle a violončelo
Thorvaldsdóttir, Anna
(1977)
Entropic Arrows pre komorný súbor
Thomalla, Hans 
(1975)
Harmoniemusik pre komorný súbor

Stücke Charakter pre 6 nástrojov

V

Vajó, Juraj 
(1970)
…pre cimbal a deväť nástrojov

… pre štvorručný klavír

Mantra pre klavírne kvinteto

Meditácia pre flautu a klavír

Variácie pre klavír 
Vaňhal, Jan Křtitel
(Johann Baptist)
(1739 – 1813)
Trio, op. 20 č. 5 pre klarinet, husle a klavír
Varése, Edgard 
(1883 – 1965)
Density 21.5 pre flautu
Varga, Judit
(1980)
Blumenstück (in memoriam Iván Eröd) pre husle, violončelo a klavír
Vicentino, Nicola
(1511-1575)
L’aura che’l verde lauro pre basovú flautu, basový  klarinet, klavír, bicie nástroje, 2 huslí, violu a violončelo
Vilec, Michal 
(1902 – 1979)
Septeto, op. 36 pre flautu, klarinet, trúbku, husle, violu, violončelo a klavír
Villa-Lobos, Heitor
(1887 – 1959)
Assobio a Jato (‚The Jet Whistle‘) for flute and cello

Chôros No. 7 pre flautu, hoboj, klarinet, saxofón (altový), fagot, husle a violončelo [CD]
Villanueva, Cecilia 
(1964)
La silente gondola pre basovú flautu, basový klarinet, klavír, bicie nástroje, husle, violu a violončelo
Volkonskij, Andrej 
(1933 – 2008)
Zrkadlová suita pre soprán, flautu, gitaru, tamburínu a malý organ

Sonáta pre violu a klavír

W

Wagner, Richard 
(1813 – 1883)
Siegfriedova idyla pre 13 nástrojov
Waxman, Franz 
(1906 – 1967)
Fantázia Carmen (úprava Ivana Buffu pre husle a komorný súbor)
Webern, Anton 
(1883 – 1945)
Konzert, op. 24 pre 9 nástrojov

Variationen, op. 27 pre klavír  

Satz pre sláčikové trio, op. posth

X

Xenakis, Iannis 
(1922 – 2001)
Charisma pre klarinet a violončelo

Y

Yun, Isang 
(1917 – 1995)
Etudy pre flautu

Z

Zach, Ján 
(1967)
Interludio pre klavír 

Sectio Aurea pre 7 nástrojov
Zagar, Peter 
(1961)
Kvinteto pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír
Zavarský, Marián
(1986)
Talking to the Silver God pre flautu
Zeljenka, Ilja 
(1932 – 2007)
Aztécke piesne pre soprán, klavír, a bicie nástroje

Galgenlieder (Šibeničné piesne) pre soprán a 7 nástrojov

Klavírne kvinteto č. 2 pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír

Metamorphoses XV. pre recitátora a 9 nástrojov  

Musica slovaca pre husle a sláčikový orchester

Mutácie pre soprán, bas, bicie nástroje, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle

Sedem kompozičných štúdií pre malý orchester

Sourire (Úsmev) pre soprán, klarinet a bicie nástroje

Tri slová pre bas, bongo, flautu, marimbu a violončelo [CD]

Uspávanky pre alt, harfu, čembalo, klavír a cimbal