Vladimír Bokes – Chamber Music

Hudobný fond, SF 00592131 (2009)

Vladimír Bokes (1946)

Sonáta pre husle a klavír, op. 27
Coll’Age pre klavírne kvinteto, op. 28 
Sonáta pre klavír No. 5, op. 79 
Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84

Quasars Ensemble 
Ivan Buffa, dirigent, klavír