New Slovak Music For Piano

Hevhetia HV 0021-2-331

Zoltán Bognár (1974) 
Sonata I. pre klavír

Jozef Podprocký (1944) 
Sonáta pre klavír, op. 4

Vladimír Godár (1956) 
Trigram pre klavír

Vladimír Bokes (1946)
Valčík D dur pre klavír

Boško Milakovič (1973)
Opera (per) Buffa pre klavír

Viera Janárčeková (1941)
„Splitter-nackt“ pre klavír a pás

Ivan Buffa (1979) 
Impulzy…Ozveny…Sny… pre klavír štvorručne

Vladimír Bokes (1946) 
Albrechtovská suita pre klavír

Vladimír Godár (1956) 
Emmeleia pour piano á quattre mains

Ivan Buffa, klavír
Diana Cibuľová-Buffa, klavír