Sergej Kopčák – Posledné slová

Hudobné centrum, HC 10035 (2012)

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)
Tri slová pre bas, bongo, flautu, marimbu a violončelo

Miro Bázlik (1931)
Kánonické variácie na jeden chorál pre sláčikové kvarteto, basbaritón a čembalo

Vladimir Bokes (1946)
Departures, Op. 95. Šesť piesní na básne S. D. Šimka pre bas a komorný súbor

Roman Berger (1930)
Tenebrae pre bas a komorný súbor

Sergej Kopčák, bas
Quasars Ensemble
Ivan Buffa,
 dirigent