Schönberg, Albrecht, Hindemith

Hevhetia HV 0069 2331 (2013)

Arnold Schönberg (1874-1951)
Komorná symfónia, op. 9 pre 15 sólových nástrojov (1906/1924)

Alexander Albrecht (1885-1958)
Sonatína pre 11 nástrojov (1925)

Paul Hindemith (1895-1963)
Kammermusik No.1, Op.24 pre 12 sólových nástrojov (1922) [Audio]

Quasars Ensemble
Ivan Buffa,
 dirigent