2 % z dane – postup pre zamestnancov

POSTUP A TLAČIVÁ NA DAROVANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCOV

Tento postup krokov na poukázanie 2% alebo 3% z daní je určený pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov: 

1.
Do 15.02. je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.
Potom je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil   tlačivo   Potvrdenie o zaplatení dane.

3.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 

4.
Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.

5.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Tlačivá, ktoré budete ako zamestnanec k darovaniu 2% z dane potrebovať:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.