New Slovak Music 2012

Hudobný fond,  SF 01012131 (2019)

Ivan Buffa (1979)
Organismi pre mezzosoprán, komorný súbor a orchester (2012)

Vladimír Bokes (1946)
Concertino pre violončelo a komorný súbor, op. 88 (2012)

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
QUASARS ENSEMBLE
Szymon Bywalec, dirigent
Ivan Buffa, dirigent
Petra Noskaiová, mezzosoprán 
Andrej Gál, violončelo