Lutosławski, Saint-Saëns, Ferenczy

Hevhetia HV-0180-2-331(2018)

Witold Lutosławski (1913-1994) 

Tanečné prelúdiá (3. verzia pre noneto, 1959)                             


Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Karneval zvierat (1886)


Oto Ferenczy (1921-2000)

Concertino per 10 stromenti (1948/1974)                                                            


QUASARS ENSEMBLE
Ivan Buffa, dirigent, klavír
Michel de Maulne, hovorené slovo