Lutosławski, Saint-Saëns, Ferenczy

Hevhetia HV-0180-2-331(2018)

Witold Lutosławski (1913-1994) 
Tanečné prelúdiá (3. verzia pre noneto, 1959)    

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
Karneval zvierat (1886)

Oto Ferenczy (1921-2000)
Concertino per 10 stromenti (1948/1974)

QUASARS ENSEMBLE
Ivan Buffa, dirigent, klavír
Michel de Maulne, hovorené slovo


Recenzie:
Vltava.rozhlas (CZ)
JazzPort (CZ)
LongPlay (PL)
Hudobný život (SK)