Ilja Zeljenka „LALULA“

Real Music House 2939-025-2 (2018)

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)

Galgenlieder (Šibeničné piesne) pre soprán a 7 nástrojov

Uspávanky pre alt, harfu, čembalo, klavír a cymbal

Mutácie pre soprán, bas, bicie nástroje, flautu, hoboj, klarinet, fagot a husle

Aztécke piesne pre soprán, klavír a bicie nástroje

Sourire (Úsmev) pre soprán, klarinet a bicie nástroje

Quasars Ensemble 
Ivan Buffa, dirigent
Eva Šušková, soprán
Gustáv Beláček, bas