Koncerty

20142015201620172018201920202021202220232024
0204
 • Pi
  21
  apr
  2023

  Ligeti, in good company / MIKAMO / Quasars Ensemble

  19:30Reaktor, Geblergasse 36/40, Viedeň, Rakúsko
  Program: H. Abrahamsen, J. Kmiťová, Gy. Kurtág, Gy. Ligeti, C. Gesualdo da Venosa, J. Harvey, C. Nancarrow, W. A. Mozart, J. Ockeghem

   

  Náš koncert pri príležitosti osláv 100. výročia narodenia Györgya Ligetiho je vzrušujúcim ponorom do  Ligetiho hudby a do ďalších skladieb, ktoré s jeho hudbou súvisia.

  Kreatívny zlom je koncept, ktorý je možné aplikovať na integrálne dielo Györgya Ligetiho. Jeho zásadné kompozície vyvracajú estetické idey a zavedené vzory, ktoré existovali v značne odlišných časových, geografických a štýlových dimenziách. Spolu nesúvisiace, referenčné myšlienky tak prostredníctvom Ligetiho vytvárajú kontinuum a práve prostredníctvom jeho diel vznikajú rozptýlené a rôznorodé koncepcie ako atribúty nového kánonu.

  Skladba Conlona Nancarrowa Štúdie pre mechanický klavír podnietili Ligetiho, aby vyhlásil, že je to „najlepšia hudba žijúceho skladateľa súčasnosti“. Nancarrowove Štúdie pre mechanický klavír inšpirovali všetky diela, ktoré Ligeti napísal po roku 1980. Dnes si vypočujete orchestráciu Štúdie č. 5 z tohto cyklu.

  Pred Ligetim vytvárali husto navrstvené hudobné prvky homogénny zvuk, ale po Ligetim sa zvuk, často ako zvuková masa, stáva atomickým prvkom hudby, pričom jej textúra je rôznym spôsobom presycovaná. Pri hľadaní kompozičnej metódy, ktorá by poskytla textúru pre zvukové masy v kvalite pavučinovej siete, Ligeti vyvinul techniku mikropolyfónie v súznení s renesančnou polyfóniou tým, že mu ako vzor poslúžil Ockeghem, pričom si osvojil jeho princíp „varietas“, kde sú si hlasy podobné bez toho, aby sa stali identickými.

  Ligetiho hudba je referenčným bodom aj pre jeho študentov, a tak na našom koncerte zaznejú dve Ligetiho klavírne etudy v orchestrácii jeho študenta Hansa Abrahamsena spolu s jednou z jeho vlastných skladieb. Kompozície Jany Kmiťovej priamo súvisia s Ligetiho hudobným dedičstvom a ponúkajú dynamický prístup ku konceptu zvukovej masy.

  Stredoeurópsky komorný orchester MIKAMO založili v roku 2007 bývalí absolventi Viedenskej hudobnej akadémie. Orchester svoje koncerty poníma ako Gesamtkunstwerk a v spolupráci so súčasnými skladateľmi rozvíja celú stredoeurópsku hudobnú tradíciu 20. storočia, ako aj historický repertoár súčasnej hudby. MIKAMO realizuje jedinečné a cyklické koncerty vo významných koncertných sálach vo Viedni, Bratislave, Budapešti a v celej strednej Európe.

   

  Na tomto koncerte MIKAMO je hosťujúcim súborom Quasars Ensemble z Bratislavy. Súbor bol založený v roku 2008 a je jedinečný šírkou repertoáru, ktorý tvorí súčasná klasická hudba, ale aj hudba minulých období. Súbor konfrontuje najnovšie súčasné diela so štrukturálnymi princípmi dobovej klasickej hudby a zameriava sa na uvádzanie raritných a zabudnutých ansámblových skladieb najmä slovenských autorov.

  Program: 

   

  Hans Abrahamsen: Liebeslied

  Jana Kmiťová: Gesichtsstudien (slovenská premiéra)

  György Kurtág: Brefs messages

  György Ligeti: Melodien

  György Ligeti (Hans Abrahamsen): Ar-en-ciel

  György Ligeti (Hans Abrahamsen): En Suspens

  Carlo Gesualdo da Venosa: Moro lasso

  Jonathan Harvey: Climbing frames

  Conlon Nancarrow: Study for Player Piano No. 5

  Wolfgang Amadeus Mozart: Symfónia g mol - KV 550 – I - zvukomalebná parafráza

  Johannes Ockeghem: Deo Gratias

   

  Účinkujúci:

  MIKAMO Central European Chamber Orchestra
  Quasars Ensemble (SK), Ivan Buffa, umelecký vedúci
  dirigent: Ajtony Csaba

   

  ----

   

  Vstupné: (kúpiť)

  Viac info: Reaktor

  Facebook - Podujatie