Koncerty

20142015201620172018201920202021202220232024
0204
 • Ne
  11
  sep
  2022

  ELEMENTS / MIKAMO / Quasars Ensemble

  18:00BMC, Budapest Music Center, Mátyás u. 8, Budapešť, Maďarská republika
  Program: I. Xenakis, Ch. Czernowin, P. Tornyai, W. A. Mozart, M. Polónyi, V. Bokes

   

  ELEMENTS

   

  Koncert Stredoeurópskeho komorného orchestra MIKAMO ponúka jedinečnú zmyslovú a intelektuálnu cestu štyrmi dielami,zaoberajúcimi sa aspektmi filozofickej imanentnosti v našom svete. Xenakis, ktorého storočnicu si tento rok pripomíname, totižumiestnil samotnú planétu Zem do stredobodu svojej skladby Aroura, Anea Crystal od Chayi Czernowin zasa odvodzuje svoj názov odskladateľkou vymysleného imaginárneho prvku (ionického kryštálu), a napokon Tornyaiho Ach Gott und Herr parafrázujúci barokové vnímanie božskej prítomnosti.

  Prichádzame totiž na to, že začlenenie historických skladieb do tvorivého procesu nám poskytuje mimoriadne potrebný prístup k historickému kontinuu, a to bez nutnosti akýchkoľvek estetických kompromisov. Parafráza prvej časti Mozartovej Serenády,  KV 525,tak bude v tomto zmysle akýmsi kolektívnym dielom všetkých zúčastnených interpretov. Hosťujúci súbor Quasars Ensemble z Bratislavy uvedie svieže dielo Vladimíra Bokesa s názvom Coll’Age, naplnené množstvom odkazov na Mozarta i Xenakisa, ako ajpremiéru Polónyiho športovej miniatúry The Relay Race.

   

  Stredoeurópsky komorný orchester MIKAMO v roku 2007 založili úspešní absolventi Hudobnej univerzity vo Viedni. Súbor svoje koncerty považuje za akýsi Gesamtkunstwerk a historický hudobný repertoár za extrapoláciu nových diel našej doby. MIKAMO sa venuje najmä žijúcim skladateľom a repertoáru aktuálnej hudby, a zároveň podporuje umeleckú kontinuitu v definovaní stredoeurópskeho hudobného dedičstva prostredníctvom  pravidelného vystupovania vo vybraných koncertných sálach vo Viedni, Bratislave, Budapešti a vo všeobecnosti v strednej Európe.

   

  Program: 

  Iannis Xenakis: Aroura

  Chaya Czernowin: Anea crystal

  Péter Tornyai: Ach Gott und Herr

  Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda č.13 G dur, KV 525 („Malá nočná hudba”) – zvukomalebná parafráza

  Mário Polónyi: The Relay Race (svetová premiéra)

  Vladimír Bokes: Coll'Age pre klavírne kvinteto, op. 28

   

  Účinkujúci:

  MIKAMO Central European Chamber Orchestra
  Quasars Ensemble (SK), Ivan Buffa, umelecký vedúci
  dirigent: Ajtony Csaba

  ----

  Vstupenky: 2000 Ft
  Predpredaj: TU

  Viac info: Budapest Music Center

   

  ----

  Koncert organizuje Nadácia Sonus na podporu novej hudby a súčasného hudobného umenia v spolupráci s OZ QUASARS za podpory Národného fondu spolupráce (HU), Národného fondu kultúry (HU) a Nadácie mesta Bratislavy (SK).