Pomocník pri úpravách

Záloha pôvodnej stránky

Zálohu anglickej verzie stránky quasarsensemble.com pred migráciou je možné nájsť na tejto adrese:
http://mirror.quasarsensemble.com/quasarsensemble.com/

Slovenská verzia stránky je na: http://mirror.quasarsensemble.com/quasarsensemble.com/sk/

Ako oddeliť dva bloky čiarou?

Klikneme na Pridať blok tlačidlo (+) medzi blokmi (v strede) alebo za posledným blokom (vľavo dole) a vyberieme Oddeľovač.
Oddeľovač je možné nastaviť tak, že keď na neho ukážeme, vľavo sa zobrazia šípky posunu na iné miesto, a tlačidlo s menu (6 bodiek). Klikneme na tlačidlo menu a vyberieme zmeniť typ bloku.

Podporované sú: krátka čiara (čiarkovaná čiara v strede) a široká čiara (hrubšia čiara v celej šírke článku)


Ako pridať obrázky k príspevku?

Samostatný obrázok pridávame ako blok Obrázok, ak potrebujeme obrázok a text do jedného riadku, tak najprv vytvoríme Stĺpce a do jedného stĺpca vložíme Obrázok a do druhého text. Ak potrebujeme do riadku umiestniť len menšie ikony obrázkov, používame blok Galéria. V prípade ak by mala Galéria príliš veľké obrázky, ako prvý a posledný umiestníme neviditeľný obrázok (tiež je v Multimédiách – Knižnici)


Úprava repertoáru

Pridanie nového skladateľa

Medzi existujúce záznamy sa pridá nový riadok. Napríklad kliknutím do predchádzajúceho riadku a z menu tabuľky sa vyberie Pridať riadok po.

Skladateľ sa zadáva tak, že tučným písmom sa napíše Priezvisko, Meno. Stlačí sa enter na prechod do nového riadku a do zátvorky sa uvedie obdobie v ktorom žil alebo rok narodenia (1955 – 2014) šikmým písmom.

Skladby sa pridávajú rovnako, najprv sa tučným písmom uvedie Názov skladby a potom šikmým doplňujúci text. Ak sa pridáva viac skladieb, tak medzi nimi musí byť jeden prázdny riadok (dvakrát sa stlačí enter).

Pridanie nového písmena

Ideálne by bolo keby takúto zmenu spravil Jožo. Je potrebné pridať tento blok (najprv medzera, potom písmeno a potom tabuľku:

X

Autor
(rok – rok)
Skladba popis

Iná skladba ďalší popis

Tabuľka musí mať triedu „repertoar“.


Pridanie nového CD

Malo by byť založené na už existujúcom bloku, ktorý má podobné tlačidlá na kúpu CD. Blok musí mať špeciálnu triedu „cd disko“ a je za ním medzera 20px. Vhodné je takýto blok na stránke diskografia zduplikovať a posunúť na správne miesto.

Pridanie stránky pre CD

Stránka pre CD by mala byť vytvorená kópiou už existujúcej stránky s čo najviac podobnými tlačidlami. Potom je potrebné nastaviť ešte správne poradie. Žiaľ, kvôli tlačidlám na kúpu, aby boli čo najkrajšie, je úprava kódu CD alebo stránky s CD veľmi komplikovaná. Asi ju bude musieť robiť Jožo.