A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A up_icon_small

Alain, Jehan
(1911 – 1940)
Messe modale en Septuor pre soprán(y), alt(y), flautu a sláčikové kvarteto
Albrecht, Alexander (1885 – 1958)

Andante amoroso pre sláčikové trio

Der Verdammte (inštrumentácia Ivan Buffu pre hlas a komorný súbor)

Friedhofsgras (inštrumentácia Ivan Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

In der Winternacht (inštrumentácia Ivan Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Lenz (úprava I. Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Mein Herz (inštrumentácia Ivan Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Piano Quintet pre klavír a sláčikové kvarteto

Quintetto frammento pre flautu, klarinet, hoboj a klavír [CD]

Reue (inštrumentácia Ivan Buffu pre hlas a komorný súbor) [CD]

Scherzo pre sláčikový orchester

Sonatína pre 11 nástrojov [CD]

Amberg, Johan
(1846 – 1928)
Suita pre flautu, hoboj, klarinet a klavír
Auric, Georges
(1899 – 1983)
Malborough s’en va-t-en guerre. Suita pre 6 nástrojov [CD]

B up_icon_small

Bachratá, Petra
(1975)

Bagatela pre klavír 

Frozen Colors pre komorný súbor

Eyes wide shut pre komorný súbor [CD]

Somewhere… Where the Rainbow Ends pre komorný súbor

Bartók, Béla
(1881 – 1945)

Kontrasty, Sz. 111 pre husle, klarinet a klavír

Falun (Dedinské scény), Sz. 79 pre 4 alebo 8 ženských hlasov a komorný orchester

Sonáta pre klavír, Sz. 80

Bauckholt, Carola
(1959)
Treibstoff pre komorný súbor
Bázlik, Igor
(1941)
Radostná nálada pre flautu a klavír
Bázlik, Miro
(1931)

Kánonické variácie na jeden chorál pre sláčikové kvarteto, basbaritón a čembalo [CD]

Tri kusy pre 14 nástrojov

Päť piesní na čínsku poéziu pre alt, flautu, violončelo a klavír

Berg, Alban
(1985 – 1935)
Adagio (z Kammerkonzert) pre pre klarinet, husle a  klavír
Berger, Roman
(1930)

Ex abrupto pre flautu a klavír

Päť štúdií pre klavír

Korczak in memoriam pre mezosoprán, flautu, organ, tympany a sláčikové kvarteto

Korczak in memoriam Fragmenty pre sláčikové kvarteto

Oblúk pre klavír 

Requiem da camera pre husle, violončelo a klavír

Spevy Douvy  pre soprán a klavír

Semplice pre klavír

Soft November Music pre klavír

Sonáta 1960 pre klavír

Sonáta č. 3 “da camera” in memoriam Frico Kafenda pre klavír

Tenebrae pre bas a komorný súbor [CD]

Trio pre dychové nástroje

Berio, Luciano
(1925 – 2003)

Folk Songs pre mezosoprán a 7 nástrojov

O King pre mezosoprán a 5 nástrojov [CD]

Sequenza I pre flautu

Sequenza IV pre klavír

Sequenza IX pre klarinet

Sequenza X for trúbku in C a klavírnu rezonanciu

Wasserklavier pre dva klavíry

Betko, Miloš
(1964)

Intra/Extra, op. 41 pre klavír [CD]

Tiers, op. 46 pre 7 nástrojov

Bizoň, Pavol
(1986)

Noneto, no nie to pre komorný súbor

Prelúdium a fúga Fis dur pre klavír

Bloland, Per
(1969)
“…walk now and then into the breath that blows coldly past…” pre flautu a bicie nástroje
Bochikhina, Olga
(1980)
Koru kari pre komorný súbor
Bodnár, Norbert
(1956)

Hommage à B. Bartók pre flautu a klavír

Nedeľná fraktúra pre klavír 

Bognár, Zoltán
(1974)
Skladba I. pre klavír [CD]
Bokes, Vladimír
(1946)

Albrechtovská suita pre klavír [CD]

Apostrofy pre klavír

Coll’Age, op. 28 pre klavírne kvinteto [CD]

Concertino, op. 88 pre violončelo a komorný súbor

Departures, op. 95 Šesť piesní na básne S. D. Šimka pre bas a komorný súbor [CD]

Dva kánony pre husle, klarinet a fagot

Fragmenty pre komorný súbor

Fúga, op. 87 pre 7 nástrojov

Musique triste, op. 68 pre sláčikové trio

Pater Noster, op. 56a pre basbaritón a trúbku

PF 2007, op. 81 pre klavír [CD]

Pièce 1 pre klavír

Pražské trio, op. 77 pre flautu, hoboj a klarinet 

Postlúdium k Storočnici Eugena Suchoňa, op. 84 [CD]

Sexteto for pre flautu, klarinet, pozaunu, husle, violu a violončelo

Sonáta pre klavír č. 5, op. 79 [CD]

Sonáta, op. 27 pre husle (klarinet) a klavír [CD]

Sonáta, op. 52 pre violu a klavír

Sonatína, op. 82 pre violu a klavír

Sonatína, op. 82b pre basovú flautu

Sonáta, op. 34 pre violončelo a klavír

Sláčikové trio pre dvoje huslí a violončelo

Tri klavírne skladby pre klavír

Valčík D dur [CD]

Boroš, Tomáš 
(1971)

Zlatá brána otvorená pre 7 nástrojov

Borzík, Lukáš (1979)
Aforizmy pre 7 nástrojov [CD]
 
Cantico delle Creature pre 4 spevákov, alebo miešaný zbor a komorný súbor [CD]
 
Eclipse pre 4 hlasy a komorný súbor [CD]
 
Eb-q-war-I-raw-q-se pre klavír 
 
Hvalospjev ljubavi pre hlas a 3 nástroje [CD]
 
Stabat Mater pre bas a komorný súbor [CD]
 
Waiting for Górecki pre komorný súbor
Boulez, Pierre 
(1925 – 2016)
Dérive 1 pre 6 nástrojov
Bremner, David
(1977)
Out here on Cottage Grove it matters pre violu, violončelo, kontrabas a bicie nástroje
Britten, Benjamin
(1913 – 1976)

Fantázia, op. 2 pre hoboj a sláčikové trio f mol

Sinfonietta, op. 1 pre 10 nástrojov

Buffa, Ivan
(1979)

Akt pre 2 klavíry

Ária pre basovú flautu

Caprice pre husle [CD]

Impulzy…Ozveny…Sny… pre klavír štvorručne [CD]

Znútra pre klavír 

Locatelli-Caprice pre husle a komorný súbor [CD]

Melódia pre Romana Bergera pre flautu traverso, zobcovú flautu, barokové husle a barokové violončelo

Morceau de fantaisie pre klavír a pás

Morceau de fantaisie II pre klavír a pás

Morceau de fantaisie IIb pre dva klavíry a pás

Nineteen-Eighty-Four pre komorný súbor

Organismi pre mezosoprán, komorný súbor a orchester

Organismo pre komorný súbor

Perpetum nobile pre klarinet a klavír

Quasars pre violu a klavír

Quasars pre violu a komorný súbor

Rebirth pre komorný súbor

Sláčikové kvarteto

Tandem pre flautu a klarinet 

Trio pre flautu, klarinet a violončelo

Burlas, Martin
(1955)
Strach pre komorný súbor

C up_icon_small

Casella, Alfredo
(1883 – 1947)
Pupazzetti Op. 27c pre komorný súbor [CD]
Copland, Aron
(1900 – 1990)
Apalačská jar. Suita pre 13 nástrojov

D up_icon_small

Debussy, Claude
(1862 – 1918)

Faunovo popoludnie (úprava A. Schönberga a B. Sachsa pre komorný súbor) [CD]

Syrinx pre flautu

Demoč, Adrián
(1985)

Katharsis pre violončelo

Viazane pre klavír 

Dutilleux, Henri
(1916 – 2013)
Figures de Resonances pre 2 klavíry

E up_icon_small

Enesco, Georges
(1881 – 1955)
Komorná symfónia, op. 33 pre 8 nástrojov

F up_icon_small

Falla, Manuel de
(1876 – 1946)
Concerto pre čembalo a 5 nástrojov
Feldman, Morton
(1926 – 1987)
Two Pieces for Two Pianos
Ferenczy, Oto
(1921 – 2000)
Concertino pre 10 nástrojov
Françaix, Jean
(1912 – 1997)
Trio pre husle, violu a violončelo
Francesconi, Luca
(1956)
Insieme  pre flautu, klarinet, klavír, husle a violončelo

G up_icon_small

Godár, Vladimír
(1956)

Cyklus pre flautu

Emmeleia pre klavír [CD]

Štyri vážne spevy pre hlboký hlas a klavír

Uspávanky pre ženský hlas a sláčikové kvarteto

Uspávanky Jána Skácela pre hlas a klavírne trio

Ricercar pre 4 nástroje

Deploration sur la mort de Witold Lutoslawski pre klavírne kvinteto

Trigram pre klavír [CD]

Sonáta na pamäť Viktora Šklovského pre violončelo a klavír

Grešák, Jozef
(1907 – 1987)
Morceau II pre husle a klavír
Grisey, Gérard
(1946 – 1998)
Vortex Temporum I, II, III pre 6 nástrojov

H up_icon_small

Haás, Matej
(1977)
Túžba pre klavír
Hatrík, Juraj
(1941)
Reminiscenza pre harfu
Hemerka, Oldřich
(1862 – 1946)

Dithyrambus (úprava Ivana Buffu pre komorný súbor)

Sphärenmusik (Hudba sfér) pre sláčikové kvarteto

Hindemith, Paul
(1895 – 1963)

Kammermusik No. 1, op. 24 pre 12 sólových nástrojov [CD]

Kammermusik No. 3, op. 36 č. 2 pre violončelo a 10 nástrojov

Sonáta pre anglický roh a klavír

Holoubek, Ladislav
(1913 – 1994)
Trio pre flautu, husle a harfu
Hosokawa, Toshio (1955)

Drawing pre 8 nástrojov

Elégia pre husle

Fragmente II pre altovú flautu a sláčikové kvarteto

Lied II pre violu a klavír

Nacht Klänge pre klavír

The Raven, Monodráma pre mezosoprán a dvanásť hráčov

Stunden-Blumen pre klarinet, husle, violončelo a klavír

Hrušovský, Ivan
(1927 – 2001)

Combinazioni sonoriche pre 9 nástrojov

Elégia in memoriam Milan Šimečka pre recitátora a sláčikové sexteto

Septetino pre flautu, klarinet, fagot, lesný roh, husle, violu, a violončelo

Honegger, Arthur
(1892 – 1955)
Rhapsodie pre dve flauty, klarinet a klavír
Hurel, Philippe
(1955)
Figures Libres pre 8 nástrojov

I up_icon_small

d’Indy, Vincent
(1851 – 1931)
Suita v starom štýle, op. 24 pre trúbku in D, 2 flauty a sláčikové kvarteto
Iršai, Jevgenij
(1951)

Before Leaving pre komorný súbor

4.48 Kyrie eleison pre soprán a komorný súbor

Ives, Charles
(1874 – 1954)
The Unanswered Question pre komorný súbor

J up_icon_small

Janárčeková, Viera (1941)

Dvojkoncert pre klarinet, akordeón, sláčikový orchester a bicie nástroje

Dotyk pre komorný sláčikový súbor

Tajuplná bárka pre mezosoprán a violončelo

Narratorium pre 7 nástrojov

Noneto pre flautu, hoboj, klarinet, klavír, 2 huslí, violončelo a bicie nástroje

Kvintesencie pre basovú flautu a sláčikové nástroje

Spievanky, spievanky pre mezosoprán a flautu [CD]

Splitter-Nackt pre klavír a pás [CD]

Jaro ml., Anton
(1978)

A due? pre dve flauty

Aporia pre lesný roh, violončelo a harfu

Jarrell, Michael
(1958)

Assonance III pre basový klarinet, violončelo a klavír

Assonance VI pre komorný súbor (okteto) [CD]

…Nachlese… pre soprán a sláčikové kvarteto

Joplin, Scott
(1867 – 1917)

Palm Leaf Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

Gladiolus Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

Scott Joplin’s New Rag (úprava Roberta Reckera pre komorný súbor)

K up_icon_small

Kabeláč, Miloslav
(1908 – 1979)
Šesť uspávaniek pre alt, malý ženský zbor a komorný súbor
Kmiťová, Jana
(1976)

Naklonené roviny pre klavír štvorručne

Flauto Memory pre zobcovú flautu a klavír

Kamea pre 6 nástrojov

Pavor nocturnus pre komorný súbor

Biely most pre klavír 

Kolkovič, Jozef
(1957)

Elégia pre komorný súbor

Ostinato pre klavír

Kolman, Peter
(1937)
Tri klavírne skladby na pamiatku Arnolda Schönberga
Koňakovská, Lucia (1975)

Odchádzanie pre hlas a flautu [CD]

Verše pre klavír 

Kopelent, Marek
(1932)

Bloudivý sen pre mezosoprán a klavír

Zátišie pre komorný súbor

Agnus Dei pre soprán a komorný súbor

Furiant pre klavírne trio

Krauze Zykmunt
(1938)

Aus Aller Welt Stammende pre 10 sláčikových nástrojov
Křenek, Ernst
(1900-1991)
Trio, op. 108 pre husle, klarinet a klavír
Kurtág, György
(1926)
Signs, Games and Messages 

L up_icon_small

Lee, Jae-moon
(1982)
Rain falling on Stained glass / Stained glass falling on Rain… pre flautu, klarinet, fagot, harfu, husle a violončelo
Lejava, Marián
(1976)

Fragment II (Variácie) pre klavír (s 3. ped. + 2 sklenené objekty) 

Langsamer Satz pre sláčikové trio

Lim, Liza
(1966)

The Heart´s Ear pre flautu/pikolu, klarinet, dvoje huslí, violu a violončelo

Lourie, Arthur
(1892 – 1966)

Pastorale de la Volga pre hoboj, fagot, 2 violy a violončelo
Lutosławski, Witold (1913 – 1994)

Bukoliky pre violu a violončelo

Tanečné prelúdiá pre 9 nástrojov

Straw Chain and other children pieces pre hlas a dychové nástroje

Sláčikové kvarteto

M up_icon_small

Mahler, Gustav

(1860 – 1911)

Klavírne kvarteto Piesne potulného tovariša (úprava A. Schönberga pre hlas a komorný súbor) [CD]

Pieseň o zemi (úprava A. Schönberga a R. Riehna pre 2 hlasy a komorný súbor)

Machajdík, Peter
(1961)

Vnútorná zbierka pre violončelo a komorný súbor

Zahmlené pokušenia pre klavír

Ulity pre harfu

Malovec Jozef
(1933 – 1998)

Epitaf pre violu a klavír

Dve časti pre komorný súbor

Mantovani, Bruno
(1974)

Si près, si loin (d’une fantaisie) pre 2 klavíry a dva komorné súbory
Martinček, Dušan
(1936 – 2006)

Concertino pre flautu a klavír

Sonáta č. 8 pre klavír

Koexistencie pre sláčikové kvinteto

Martinček van Grob, Peter
(1962)

“Beyond The Sky“ II. pre klarinet a sláčikové trio
Martinů, Bohuslav
(1890 – 1959)
Kuchynská revue H. 161. Suita pre 6 nástrojov [CD]
Milhaud, Darius
(1892 – 1974)

Komorná symfónia č. 1, „Jar“, op. 43 pre pikolu, flautu, hoboj, klarinet, harfu a sláčikové kvarteto

Komorná symfónia č. 2, „Pastorále“, op. 49 pre flautu, anglický roh, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Komorná symfónia č. 3,  „Serenáda“, op. 71 pre flautu, klarinet, fagot, husle, violu, violončelo a kontrabas

Sonáta, op. 147 pre flautu, hoboj, klarinet a klavír

Milakovič, Boško
(1973)

A Bao A Qu pre klavír, violu a violončelo

MoNaMi pre klavír 

Opera (per) Buffa pre klavír [CD]

51 pre 7 nástrojov

Moore, Christopher Trebue
(1976)
Dementia Praecox pre komorný súbor
Moyzes, Alexander (1906 – 1984)

Vest-pocket suita pre husle a klavír

Divertimento, op. 11 (úprava I. Buffu pre komorný súbor) [CD]

Murail, Tristan
(1947)

Feuilles à travers les cloches pre flautu, husle, violončelo a klavír

La Barque Mystique pre 5 nástrojov

Territoires de l’oubli pre klavír

Unanswered Question pre flautu

N up_icon_small

Nepelski, Karol 
(1982)
Trio zapomnianych zmysłów (Trio zabudnutých zmyslov) pre flautu, husle a preparovaný klavír
Nistico, Cinzia
(1972)
Tussen pre komorný súbor

O up_icon_small

Oliveira, João Pedro (1959) Pyramids pre 2 klavíry [CD]

P up_icon_small

Papanetzová, Lucia (1978)

Zahir pre komorný súbor

Komorná symfónia pre komorný súbor

Penderecki, Krzysztof (1933) Tri miniatúry pre klarinet a klavír
Parík, Ivan
(1936 – 2005)

Meditácia pre violu a klavír

Hudba pre troch pre flautu, hoboj a klarinet

Sonáta pre flautu [CD]

Sonáta pre hoboj [CD]

Sonáta pre fagot [CD]

Sonáta pre trúbku [CD]

Sonáta pre klavír [CD]

Sonáta pre husle [CD]

Sonáta pre violu [CD]

Sonáta pre violončelo [CD]

Sonáta-kánon pre violončelo a mg pás [CD]

Dve piesne na texty starej japonskej poézie pre soprán a 6 nástrojov

Videné z blízka nad jazerom pre recitátora a komorný súbor

Pejko, Nikolaj

(1916 – 1995)

Decimet pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, klavír, husle, violu, violončelo a kontrabas

Podprocký, Jozef
(1944)

Concertino, op. 11 pre husle a sláčikový orchester

Divertimento, op. 45 pre hoboj, klarinet a fagot

Fantasia II. na sekvenciu „Victimae paschali“, op. 63

Rozmarné interlúdium, op. 56 pre komorný súbor

Passacaglia piccola. op. 51 pre klavír 

Polka, op. 1 č. 1c (úprava I. Buffu pre komorný súbor)

Sonáta, op. 4 pre klavír [CD]

Sláčikové kvarteto č. 6 “Metamorfózy“, Op. 62

Dve meditácie, op. 25a pre hoboj, klarinet a sláčikové kvarteto

Popov, Gavriil 
(1904 – 1972)
Komorná symfónia (Septeto), op. 2 pre flautu, klarinet, fagot, trúbku, husle, violončelo a kontrabas
Poulenc, Francis
(1899 – 1963)
Rapsodie Nègre, op. 1 pre flautu, klarinet, sláčikové kvarteto a hlboký hlas [CD]
Pristáš, Stanislav Scherzo pre klarinet

R up_icon_small

Rappoport, Oliver (1980) Reflejos del silentio pre komorný súbor
Ravel, Maurice
(1875 – 1937)

Introduction et Allegro pre harfu, flautu, klarinet a sláčikové kvarteto

Tzigane (úprava I. Buffu pre husle a komorný súbor)

Trois poèmes de Stéphane Mallarmé pre hlas a komorný súbor

Chansons madécasses (Madagaskarské piesne) pre hlas, flautu, violončelo a klavír

Reger, Max
(1873 – 1916)
Serenade, op.141a pre flautu, husle a violu
Remeň, Daniel
(1977)
ESta una Bella pre klavír
Roslawez, Nikolai
(1881 – 1944)
Nokturno pre hoboj, dve violy, violončelo a harfu 
Roussel, Albert
(1869 – 1937)
Trio, op. 40 pre flautu, violu a violončelo

S up_icon_small

Saariaho,Kaija
(1952)

Aer pre komorný súbor a elektroniku

Lichtbogen pre 9 nástrojov a elektroniku

Tempest Songbook pre soprán, barytón a komorný súbor

Terra memoria pre sláčikové kvarteto

Terrestre pre flautu a komorný súbor

Sombre pre hlas a komorný súbor

Saint-Saëns, Camille (1835 – 1921)

Karneval zvierat pre 2 klavíry, 2 huslí, violu, violončelo, kontrabas, flautu, klarinet, sklenenú harmoniku a xylofón

Salva, Tadeáš
(1937 -1995)

Canti lineae, op. 5 pre flautu, trúbku, lesný roh, fagot, klavír, husle, violu a violončelo

Saunders, Rebecca (1967) Stirrings Still II pre komorný súbor
Sciarrino, Salvatore (1947) Quintettino No. 1 pre klarinet a sláčikové kvarteto [CD]
Schnittke, Alfred
(1934 – 1998)

Dialóg pre violončelo a 7 nástrojov

Klavírne kvinteto Sonáta č. 3 pre klavír

Sonáta č. 1 pre husle a klavír

Sonáta č. 2 “Quasi una sonata” pre husle a klavír

Sonáta č. 3 pre husle a klavír

Sonáta č. 1 pre violončelo a klavír

Suita v starom štýle pre husle a klavír

Stille Nacht pre husle a klavír

5 afozirmov pre klavír

Schönberg, Arnold
(1874 – 1951)

Päť kusov, op. 23 pre klavír

Komorná symfónia č. 1 E dur, op. 9 pre 15 sólových nástrojov [CD]

Pierrot Lunaire, op. 21, melodráma pre hlas a 5 nástrojov

Sixta, Jozef
(1940 – 2007)

Noneto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, lesný roh, 2 huslí, violu a violončelo

Kvinteto pre flautu, hoboj, klarinet, fagot a klavír

Sørensen, Bent
(1958)

The Weeping White Room pre komorný súbor

The Lady and the Lark pre violu a komorný súbor [CD]

Gondole pre sláčikové trio

Slavický, Milan
(1947 – 2009)

Vzývání IV pre husle, klarinet a klavír

Variácie na tichý akord pre klavír

Sloboda, Matej
(1988)

Absurde Märchen podľa textov Daniila Charmsa pre flautu, klarinet, harfu, bicie nástroje, husle, violu a violončelo 

Steinecker, Anton
(1971)
Spomienky pre bicie nástroje
Stravinskij, Igor
(1882 – 1971)

Tri kusy pre sláčikové kvarteto

Príbeh vojaka pre troch hercov, jedného alebo viacerých tanečníkov a 7 nástrojov

Príbeh vojaka, Suita pre husle, klarinet a klavír

Pribautki pre stredný hlas a 8 nástrojov

Rag-time pre 11 nástrojov

Lišiak, veselohra so spevom, hudbou a tancom, pre dva tenory, dva basy a komorný súbor

Three Songs from W. Shakespeare pre mezosoprán, flautu, klarinet a violu

Tri piesne na japonskú poéziu pre vysoký hlas a komorný súbor

Szeghy, Iris
(1956)

Meadow Song pre soprán, a 1 melodický nástroj [CD]
 Šostakovič, Dmitrij (1906 – 1975)  Sonáta, op. 147 pre violu a klavír

T up_icon_small

Tansman, Alexandre (1897 – 1986) Septet pre flautu, hoboj, klarinet, fagot, trúbku, violu a violončelo [CD]
Thomalla, Hans
(1975)
Stücke Charakter pre 6 nástrojov

V up_icon_small

Vajó, Juraj
(1970)

…pre cimbal a deväť nástrojov

… pre štvorručný klavír

Mantra pre klavírne kvinteto

Meditácia pre flautu a klavír

Variácie pre klavír 

Vaňhal, Jan Křtitel (Johann Baptist)
(1739 – 1813)
Trio, op. 20 č. 5 pre klarinet, husle a klavír
Varése, Edgard
(1883 – 1965)
Density 21.5 pre flautu
Vilec, Michal
(1902 – 1979)
Septeto, op. 36 pre flautu, klarinet, trúbku, husle, violu, violončelo a klavír
Villa-Lobos, Heitor (1887 – 1959)

Assobio a Jato (‚The Jet Whistle‘) for flute and cello

Chôros No. 7 pre flautu, hoboj, klarinet, saxofón (altový), fagot, husle a violončelo [CD]

Volkonskij, Andrej 
(1933 – 2008)

Zrkadlová suita pre soprán, flautu, gitaru, tamburínu a malý organ

Sonáta pre violu a klavír

W up_icon_small

Wagner, Richard
(1813 – 1883)
Siegfriedova idyla pre 13 nástrojov
Waxman, Franz
(1906 – 1967)
Fantázia Carmen (úprava Ivana Buffu pre husle a komorný súbor)
Webern, Anton
(1883 – 1945)

Konzert, op. 24 pre 9 nástrojov

Variationen, op. 27 pre klavír  

Satz pre sláčikové trio, op. posth

X up_icon_small

Xenakis, Iannis
(1922 – 2001)
Charisma pre klarinet a violončelo

Y up_icon_small

Yun, Isang
(1917 – 1995)
Etudy pre flautu

Z up_icon_small

Zach, Ján
(1967)

Interludio pre klavír 

Sectio Aurea pre 7 nástrojov

Zagar, Peter
(1961)
Kvinteto pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír
Zavarský, Marián (1986) Talking to the Silver God pre flautu
Zeljenka, Ilja
(1932 – 2007)

Galgenlieder pre soprán a 7 nástrojov  

Klavírne kvinteto č. 2 pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír

Metamorphoses XV. pre recitátora a 9 nástrojov  

Sedem kompozičných štúdií pre malý orchester

Tri slová pre bas, bongo, flautu, marimbu a violončelo [CD]